Insuficiència cardíaca crònica

Presentació

La insuficiència cardíaca (IC) és un problema prevalent de salut, constituint la primera causa d'ingrés en els serveis de Medicina Interna.

La IC, especialment en persones d’edat avançada, s’associa sovint a pluripatologia i cursa la majoria de vegades de forma crònica, amb freqüents reingressos hospitalaris i important repercusió funcional i sobre la qualitat de vida.

Diversos estudis han demostrat que el seguiment d’aquests pacients en unitats multidisciplinars especialitzades resulta eficaç en millorar la supervivència i la qualitat de vida d’aquests malalts.En aquesta consulta s'atén a pacients amb patologia mèdica potencialment greu, que requereixin un diagnòstic ràpid (similar o poc superior a la d'un ingrés hospitalari) i que l'estat del pacient permeti fer l'estudi de forma ambulatòria.

En aquest àmbit s'atèn a pacients amb insuficiència cardíaca crònica avançada en els quals s'han desestimat intervencions agressives (altrament caldrien ser derivats a CCEE Cardiologia), de difícil maneig farmacològic o fàcil inestabilització clínica que faci difícil que puguin ser assumits pels professionals d'assistència primària.

Facultatius

  • Ricard Comet Monte
  • Rosa Jordana Comanjucosa
  • Susana Herranz Martínez
  • Antonia Villarino Marzo

Ubicació i contacte