Imatge de portada del web de la Unitat de Patologia Mamària del Parc Taulí. Designed by Rawpixel.com / Freepik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suport social

Pacients

El Treball Social Sanitari ofereix un servei d'atenció centrada en la persona i la seva família per abordar i tractar les seves dificultats personals, familiars i socials que es poden veure afectades pel diagnòstic d'una malaltia greu.

El treballador social atén tot allò que fa referència a l’entorn de la persona: família, vivenda, economia, el seu món relacional, el barri on viu, la seva feina, la ciutat on resideix... i l'acompanya en tot el que té a veure amb la vivència personal de la malaltia.

 

 

 

 

Contacti amb Treball Social

Les pacients que necessitin que la seva situació sigui valorada, poden consultar amb l’equip professional que les estigui atenent o poden demanar visita al servei de gestió assistencial.