Imatge de portada del web de la Unitat de Patologia Mamària del Parc Taulí. Designed by Rawpixel.com / Freepik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quin és el tractament?

Un cop es té el diagnòstic, es decideix quin és el tractament més indicat, que pot ser una combinació de diversos d'ells: cirurgia, quimioteràpia, radioteràpia, hormonoteràpia i/o altres. La pacient ha de passar una primera visita al Servei d'Oncologia per informar-se'n, i podran ser necessàries altres proves analítiques i radiològiques per tal d'acabar de decidir-ne l'òptim.

Tractament quirúrgic

Tractament quirúrgic

El tractament quirúrgic es pot realizar amb ingrés o de forma ambulatòria, depenent del tipus de cirurgia i de l’estat de salut de la dona.

Tipus

  • Cirugia conservadora: consisteix en l’extirpació del tumor conservant la mama. Aquest tractament està indicat en el 70-80% dels casos. En cas que el tumor no sigui palpable, serà necessari realitzar un marcatge previ a la intervenció, el qual es farà al Servei de Radiologiade l'UDIAT). Si és possible, es realitzen cicatrius ocultes (periareol·lar, solc inframamari, línia axil·lar) o cirurgia oncoplàstica.
  • Mastectomia: consisteix en l’extracció total de la mama. En algunes ocasions es pot realitzar una reconstrucció en el mateix moment (veure apartat 'Cirurgia Reconstructiva')
  • Cirurgia de l'aixella: consisteix en l’extirpació del gangli sentinella o de tots els ganglis. El gangli sentinella és el primer gangli de drenatge del tumor i per poder-lo localitzar, el dia previ a la intervenció s’injecta un radiofàrmac a nivell del tumor al Servei de Radiologia de l’UDIAT. El procés pot durar de 3 a 6 hores, atès que hi ha un període d’espera entre l’administració del fàrmac i la prova de radioimatge. Cal que la pacient es presenti en dejú.

En els casos de realitzar mastectomia o d’extirpació de tots els ganglis, es deixen uns drenatges que les pacients hauran de portar alguns dies i seran controlats per la Unitat d’Hospitalització a Domicili.

Informació prèvia a la intervenció

Consulteu les recomanacions prèvies a la intervenció quirúrgica així com el circuit d'una intervenció sense ingrés a l'espai del Servei d'Anestesiologia.

Informació per a després de la intervenció

  • Medicació

Per a control del dolor de la ferida es pauten calmants. Aquests poden ser en dosis contínues o en intervals de 4 hores. En el Servei d'Anestesiologia es valorarà el tractament habitual de la pacient, i es decideix com s'ha de prendre durant l'ingrés. De vegades també cal prendre antibiòtics.

  • Cures

En sortir del quiròfan la pacient portarà un apòsit que es curarà l'endemà; després cal posar-se un sostenidor de cotó sense cèrcols. Segons el tipus d'intervenció, pot ser necessari col·locar drenatges.

  • Pròtesis mamàries

A planta es dona una pròtesi postquirúrgica temporal, i quan es rep l'alta es dona una recepta per a la pròtesi de silicona.

En el cas de tractar-se d'una cirurgia ambulatòria, la pacient i els seus familiars poden assistir a una visita d’educació sanitària. La intervenció es realitza al Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) o bé a l’Hospital de Sabadell (edifici Taulí), i l’alta es dóna el mateix dia de la intervenció.

Cirurgia reconstructiva

El Parc Taulí compta amb una Unitat de Cirurgia Plàstica i Reparadora. L'equip assistencial valora cada cas, i realitza la reconstrucció de forma immediata o diferida, segons el més indicat.

Tractament mèdic

Tractament mèdic

Hi ha diversos tipus de tractaments mèdics:

Quimioteràpia

El conjunt de fàrmacs o substàncies químiques utilitzats per frenar l'avanç de les cèl·lules malignes és el que es coneix com a quimioteràpia o fàrmacs antineoplàstics. Amb la seva administració, s'introdueixen aquestes substàncies al nostre organisme per destruir aquestes cèl·lules o parar la seva multiplicació descontrolada. Com que, en la majoria de casos, afecten també a cèl·lules sanes ja que es dirigeix de forma general a aquelles que es divideixen més ràpidament, apareixen el que coneixem com a efectes secundaris. La combinació de fàrmacs que s'utilitzi o el tipus de tractament dependrà del tipus de càncer i de l’estadi en què es trobi la malaltia, però també de l'estat de salut de la pacient, de les seves patologies de base que podrien contraindicar alguns fàrmacs, així com de la resposta del tumor a tractaments previs.

La quimioteràpia es pauta en forma de cicles amb una freqüència variable, en funció dels fàrmacs que s'administrin. També pot variar la forma en què s'administra, essent l’endovenosa i oral les més freqüents.

A partir del diagnòstic i de l'estudi de cada cas concret, els professionals mèdics especialitzats recomanen a cada pacient la necessitat o no de rebre un tractament amb quimioteràpia, així com el tipus de fàrmac que cal administrar, la manera de fer-ho i la durada del tractament.

Altres tractaments

Tractament hormonal
 

El tractament hormonal s'utilitza en aquelles pacients diagnosticades d'un càncer de mama sensible a les hormones, és a dir, les cèl·lules malignes presenten uns receptors que en unir-se als estrògens o la progesterona estimulen la divisió cel·lular i el creixement del tumor.

Les hormones són substàncies químiques que segreguen certes glàndules, circulen pel torrent sanguini i regulen l’activitat d'altres cèl·lules. Els estrògens i la progesterona són hormones que es produeixen principalment en els ovaris. Regulen funcions com la menstruació, l'embaràs o la producció de llet materna, però també intervenen en el funcionament del sistema cardiovascular, els ossos i altres teixits.

El tractament hormonal en el càncer de mama pot actuar anul·lant o frenant la capacitat del cos per produir estrògens i/o progesterona, o bé impedint que les hormones s'uneixin als seus receptors de les cèl·lules malignes i estimulin la seva divisió i proliferació. Com qualsevol fàrmac, cal conèixer també els efectes secundaris que es deriven del seu ús.

El tipus de tractament i la seva duració variarà en funció de si la pacient és pre o post menopàusica, i de l'estadi de la malaltia. L’oncòleg oferirà la informació, i recomanarà el tractament hormonal que consideri més oportú a cada pacient perquè pugui prendre la decisió més adequada a partir de les opcions proposades.

Teràpies dirigides

Arran dels avenços en el coneixement dels tumors i de les alteracions moleculars implicades en el seu desenvolupament, creixement i disseminació, s'han dissenyat fàrmacs anomenats teràpies dirigides que actuen sobre una estructura molecular concreta, un lloc específic implicat en el desenvolupament del càncer. Tenen una acció citostàtica principalment, és a dir, detenen o endarrereixen el creixement de les cèl·lules canceroses, i impedeixen la seva propagació a altres teixits. Alguns exemples serien els anticossos monoclonals o els inhibidors de quinases, i poden prescriure's sols o en combinació amb quimioteràpia o hormonoteràpia.

Gran part de la investigació actual està focalitzada en dissenyar i desenvolupar noves teràpies dirigides. Algunes d'elles ja han estat aprovades per les agències sanitàries, però moltes altres estan en fase d'investigació, i únicament estant disponibles per al tractament del pacients amb càncer a través de la participació en assaigs clínics.

L’oncòleg determinarà si és possible incorporar la teràpia biològica en el tractament de cada pacient i quin tipus de teràpia és la més indicada.

Recursos d'interés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radioteràpia

Radioteràpia

La radioteràpia dura de 3 a 5 setmanes aproximadament i es realitza a l'Hospital de Terrassa.

A la primera visita l'informaran del nombre de sessions necessàries i es realitzarà un marcatge de la zona a irradiar. A l'Hospital de Terrassa també li explicaran les cures necessàries durant el tractament.

Rehabilitació

Rehabilitació

Hi haurà un seguiment per part del referent del Servei de Medicina Física i Rehabilitació.

Exercicis de rehabilitació post-limfadenectomia axil·lar

Després de la intervenció a què ha estat sotmesa (limfadenectomia axil·lar) podria notar que, en mobilitzar el braç afecte, tant la zona del pit, com l’aixella i l’espatlla es trobin rígids i adolorits; també podria notar alteracions de la sensibilitat.

El següent vídeo està dissenyat per facilitar la pràctica dels exercicis al seu domicili.

Exercicis de rehabilitació i prevenció de limfoedema

Després de la cirurgia i/o radioteràpia en una pacient amb càncer de mama és possible que apareguin restriccions de moviment, alteracions de la sensibilitat, dolor, pèrdua de força de l’espatlla i zones concomitants. En els tractaments en què s’extirpen i/o s’irradien els ganglis limfàtics hi ha un major risc de patir limfoedema.

Amb la intenció de prevenir i rehabilitar aquestes possibles complicacions us recomanem la pràctica del següent programa d’exercici físic: