Hospital de Sabadell

Activitat

Emili Gené Tous - Director del Servei d'Urgències

  2020 2021
  Urgències
/any
Urgències
/dia
Trasllats
/any
Parts
/any
Urgències
/any
Urgències
/dia
Trasllats
/any
Parts
/any
Activitat del Servei d'Urgències
Cirurgia general 12.319 34 49 - 15.265 42 79 -
Pediatria 19.897 54 22 - 30.659 84 19 -
Medicina 44.059 120 2.946 - 52.195 143 3.685 -
Àrea aparell locomotor 1 14.021 39 137 - 17.527 48 173 -
Ginecologia i Obstetrícia 8.861 24 2 2.023 10.148 28 1 2.029
Salut Mental 3.822 10 70 - 4.773 13 98 -
Altres 285 1 - - 461 1 - -
TOTAL 103.444 282 3.226 2.023 131.028 359 4.055 2.029
1 Traumatologia i Reumatologia

 

Alta hospitalària a Urgències
  2020 2021
Alta hospitalària a Urgències 5.090 6.907
Estada mitjana 1,67 1,8
Total altes 5.090 6.907

 

Curta estada a Urgències
  2020 2021
Altes convencionals d'aguts 1.422 1.327
Estada mitjana 2,22 2,55
Total altes 1.422 1.327