Hospital de Sabadell

Activitat

Emili Gené Tous - Director del Servei d'Urgències

 20212022
 Urgències
/any
Urgències
/dia
Trasllats
/any
Parts
/any
Urgències
/any
Urgències
/dia
Trasllats
/any
Parts
/any
Activitat del Servei d'Urgències
Cirurgia general 15.265 42 79 - 16.580 45 122 -
Pediatria 30.659 84 19 - 40.655 111 39 -
Medicina 52.195 143 3.685 - 57.134 157 3.745 -
Àrea aparell locomotor 1 17.527 48 173 - 18.961 52 167 -
Ginecologia i Obstetrícia 10.148 28 1 2.029 11.044 30 1 1.999
Salut Mental 4.773 13 98 - 5.577 15 103 -
Altres 461 1 - - 596 2 - -
TOTAL 131.028 359 4.055 2.029 150.547 412 4.177  
1 Traumatologia i Reumatologia

 

Alta hospitalària a Urgències
 20212022
Alta hospitalària a Urgències 6.907 8.021
Estada mitjana 1,8 2,26
Total altes 6.907 8.021

 

Curta estada a Urgències
 20212022
Altes convencionals d'aguts 1.327 1.316
Estada mitjana 2,55 2,46
Total altes 1.327 1.316