Hospital de Sabadell

Informació per als acompanyants

Accés dels acompanyants

Amb l’objectiu de procurar la màxima tranquil·litat i ordre a l’àrea d’Urgències, l'accés dels acompanyants està subjecte a les següents normes:

  • Totes les persones que accedeixen al Servei d’Urgències hauran d’anar degudament identificades:
    • Els malalts portaran una polsera identificativa.
    • Els acompanyants han de portar una targeta amb el nom del pacient, que hauran de dur de manera visible.
  • Només està permès un acompanyant per pacient. A l'àrea de Pediatria es permeten dos acompanyants, excepte durant el període de saturació hivernal, en què només es permet un acompanyant.
  • La resta d'acompanyants poden esperar a la sala d'espera habilitada a l'entrada.
  • El canvi entre els familiars, per aquells pacients que romanguin a Urgències, s’haurà de fer a l’entrada, i és convenient un previ acord entre ells.

Els professionals podran fer avinent la necessitat de respectar aquestes normes a aquells acompanyants que no portin la targeta identificativa.

Informació mèdica als acompanyants

No està establert un horari d'informació. El metge, però, facilitarà la primera informació sobre l'estat del malalt tan aviat com sigui possible. Posteriorment, només s'informarà si hi ha canvis significatius en l'evolució del pacient.

El silenci

Parleu en veu baixa i procureu no fer soroll. Us demanem que silencieu el telèfon mòbil.

Objectes personals

Cal tenir cura dels objectes personals, ja que l'hospital no se'n pot responsabilitzar, especialment de pròtesi dentals i ulleres.

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració!