Hospital de Sabadell

El triatge dels pacients


Sempre i quan no es tracti d'una urgència vital - en quins casos l'atenció és immediata-, els pacients que entren per la porta del Servei Urgències són rebuts a Recepció, a on es registra la seva entrada i se'ls facilita la polsera identificativa.

En un període inferior a 10 minuts des de la seva recepció, els pacients són atesos per una infermera de Triatge, que classifica el seu nivell de gravetat.  La infermera aplica el model de triatge MAT.

Què és el model de triatge 'MAT'?

És el Model Andorrà de Triatge (MAT), implementat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a hospitals i centres d'atenció primària de tot el territori. Es tracta d'un sistema estructurat que classifica el grau d'urgència mitjançant la valoració de símptomes i signes agrupats per motius clínics, vàlid per a nens i adults, mitjançant el programa informàtic PAT. 

Quants nivells de triatge o gravetat hi ha?

El sistema informàtic MAT/PAT assigna el nivel de gravetat i l'àrea assistencial a on serà atès cada pacient pel metge, de manera que els pacients més urgents seran tractats abans que els que siguin considerats menys urgents.

Disposa d'una escala de cinc nivells de gravetat:

 • Nivell 1: Situacions que requereixen ressuscitació, amb risc vital immediat.
 • Nivell 2: Situacions d'emergències o molt urgents, de risc vital previsible, i quina resolució depén radicalment del temps.
 • Nivell 3: Situacions d'urgència, de potencial risc vital.
 • Nivell 4: Situacions de menor urgència, potencialment complexes, però sense risc vital potencial.
 • Nivell 5: Situacions no urgents, que permeten una demora en l'atenció o poden ser programades sense risc per al pacient.

Quants consultoris de triatge tenim?

Al Servei d'Urgències de l'Hospital de Sabadell disposem de quatre consultoris i dos boxs de triatge.


Adults
 • 2 consultoris amb dues càmeres que vigilen la sala d'espera de Triatge, la sala d'espera de l'àrea mèdica i la sala d'espera d'adolescents.
 • 1 box de triatge de dolor toràcic.
 • 1 box de pacient agitat.

Ginecologia i Obstetrícia (3a planta)
 • 1 consultori amb una càmera que vigila la sala d'espera.

Pediatria
 • 1 consultori i un control d'infermeria, amb una càmera que vigila la sala d'espera de Pediatria i la sala d'espera d'adolescents.

Característiques del triatge 'MAT'

 • Assegura la reavaluació periòdica dels pacients que no presentin condicions de risc vital. Per exemple, un pacient amb nivell de gravetat 3, un cop controlat el dolor per l'administració d'un analgèsic segons el protocol de triatge avançat, pot passar a ser un pacient amb nivell de gravetat 4.
 • Informa als pacients i a les seves famílies sobre el tipus de servei que necessita, i el temps d'espera probable.
 • Gestiona els recursos existents, mitjançant la designació de l'especialitat i àrea d'atenció, les sales d'espera i l'activitat dels diferents equips assistencials.