Hospital de Sabadell

Àrees i dispositius d'atenció


El Servei d'Urgències de l'Hospital de Sabadell està estructurat en quatre àrees assistencials (Mèdica, Quirúrgica, Pediatria i Ginecologia i Obstetrícia), i una subàrea de Psiquiatria.

Cada àrea/subàrea s'organitza en dos nivells assistencials:

  • Àrea assistencial de nivell 1 - Àrea d'atenció al pacient menys greu.
    Disposa de consultoris i butaques, a on s'ubiquen els pacients amb un nivell de gravetat o triatge 3, 4 i 5, amb baixa probabilitat d'ingrés hospitalari.
     
  • Àrea assistencial de nivell 2  - Àrea d'atenció al pacient crític.
    Disposa de boxs i lliteres, a on s'ubiquen els pacients amb un nivell de gravetat o triatge 1, 2 i 3, amb alta probabilitat d'ingrés hospitalari. També s'hi ubiquen els pacients geriàtrics de nivell de gravetat o triatge 4 i 5, però que requereixen d'una llitera. 
     
  Espais Perfil dels pacients atesos Imatges
Admissions Urgències
   

Tots els pacients.

Registre, identificació i ubicació.

 
  Espais Perfil dels pacients atesos Imatges
Triatge adults
Triatge adults 4 Pacients adults de Medicina, Cirurgia, Psiquiatria i Ginecologia.  
Àrea Mèdica i Quirúrgica adults
  Espais Perfil dels pacients atesos Imatges

Àrea Mèdica de nivell 1
(atenció pacient menys greu)

 

Àrea Mèdica de nivell 2 
(atenció pacient crític)

 

      Boxs crítics

      Box de radiologia politrauma

23

 

 

34

 

 

2

1

Pacients que requereixen ser atesos per especialistes mèdics.  

Àrea Quirúrgica de nivell 1
(atenció pacient menys greu)

 

Àrea Quirúrgica de nivell 2
(atenció pacient crític)

14

 

 

11

Pacients que requereixen ser atesos per especialistes quirúrgics.  
Unitat de Suport a Urgències (USU) 20 Pacients de qualsevol especialitat que requereixen d'una estada de 96 hores per estabilització.  
  Espais Perfil dels pacients atesos Imatges
Subàrea de Psiquiatria

Àrea Psiquiatria de nivell 1
(atenció pacient menys greu)

 

Àrea Psiquiatria de nivell 2
(atenció pacient crític)

5 Pacients amb patologies mentals  
Àrea de Pediatria
  Espais Perfil dels pacients atesos Imatges
Triatge Pediatria 1 Infants i joves fins els 18 anys  
Àrea Pediatria de nivell 1
(atenció pacient menys greu)

Àrea Pediatria de nivell 2
(atenció pacient crític)
22 Infants i joves fins els 18 anys  
Àrea de Ginecologia i Obstetrícia (3a planta)
  Espais Perfil dels pacients atesos Imatges
Triatge d'Obstetrícia 1 Dones embarassades  
Àrea Ginecologia i Obstetrícia nivell 1
(atenció pacient menys greu)

Àrea Ginecologia i Obstetrícia nivell 2
(atenció pacient crític)
18

Dones amb malalties ginecològiques i dones amb consultes relacionades amb l'embaràs i el part