Hospital de Sabadell

Activitat docent

Docència pregrau

Medicina legal i toxicologia (assignatura obligatòria 5è curs de Medicina). Curs 2016/2017.

 

Urgències mèdiques i emergències prehospitalàries (assignatura optativa 6è curs de Medicina). Curs 2016/2017.

Registre societats i revistes