Hospital de Sabadell

Servei de Neurologia

Servei de Neurologia

  • Patologia Cognitiva

Unitat de Patologia Neuromuscular és centre de referència de Catalunya (Unitat d'Expertesa Clínica (UEC)) de malalties minoritàries (aproximadament 1.000 pacients amb malalties minoritàries al nostre centre), i manté amb reunions mensuals amb la resta de centres de referència de Catalunya.

Cartera de serveis

  • Consulta.
  • Electromiografia.
  • Tractaments endovenosos a l'Hopital de Dia (una mitjana de 10-12 tractaments/dia).
  • Assistència integral i multidisciplinar al pacient amb patologia neuromuscular, conjuntament amb els serveis de Pneumologia i Medicina Física i Rehabilitació.

 


A la Unitat d'Epilèpsia s’atenen pacients amb epilèpsia de diferents complexitats i en coordinació amb els centres de referència en cirurgia d’epilèpsia.

Es realitzen uns 80 electroencefalogrames al mes, la meitat dels quals són urgents (Servei d'Urgències o Àrea de Crítics).


A la Unitat de Neurologia Vascular s'atenen uns 800 ictus a l’any, essent centre de referència del Vallès Occidental per a patologia aguda (50 trombectomies i 70 fibrinolisis endovenoses anuals).

Des d'aquest any 2021, comptem amb una Unitat d’Ictus amb 4 llits, esdevenint centre de referència d’una àrea de 1.200.000 habitants per a patologia malformativa vascular; s'hi realitza una consulta externa monogràfica d'aquesta patologia, amb reunions mensuals multidisplinars.


A la Unitat de Trastorns del Moviment es tracten pacients amb malaltia de Parkinson i altres parkinsonismes. S'hi apliquen teràpies avançades com la bomba d’apomorfina subcutània o levodopa intraduodenal.

També es tracten altres patologies, com tremolor essencial, distonia, tics o corea, i es realitza tractament amb toxina botulínica.