Unitat de Cefalea

A la Unitat de Cefalea es realitza consulta especialitzada de cefalea, en col·laboració amb Neurocirurgia i Clínica del Dolor. Es disposa dels tractaments més avançats, inclosos tractaments invasius.