Unitat de Malalties Desmielinitzants

A la Unitat de Malalties Desmielinitzants s’atenen pacients amb esclerosi múltiple i altres patologies desmielinitzants, tant a la consulta com a l’hospital de dia, amb suport d’infermeria, on s'administren els tractaments endovenosos.