Unitat de Patologia Cognitiva

La Unitat de Patologia Cognitiva està integrada per 3 neuròlogues, 1 neuropsicòloga, 1 infermera, 1 auxiliar d’infermeria i 1 treballadora social.

S'ofereix una assistència i tractament de qualitat i integral, educació sanitària a les famílies i persones cuidadores per donar informació i gestionar els problemes derivats del diagnòstic de deteriorament cognitiu, demència i trastorn de conducta.

La Unitat treballa en col.laboració amb els equips d’assistència primària de zona, mitjançant un pla establert d’actuació compartit. El centre també disposa d’Unitat de Psicogeriatria on s’ofereix el recurs d’ingrés amb atenció especialitzada i multidisciplinar per a aquells pacients que presentin trastorns de conducta o descompensació aguda de la malaltia.