Hospital de Sabadell

Servei d'Otorinolaringologia

Servei d'Otorinolaringologia

Rosa Rosell Ferrer - Directora del Servei d'Otorinolaringologia

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 421 280
Estada mitjana 2,6 2,69
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 435 338
Total altes 856 618
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 422 265
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 436 341
Cirurgia Menor 149 65
Total intervencions 1.007 671
  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 6.331 7.212
Visites successives 13.744 11.329
Total visites 20.075 18.541

 


Facultatius

Rosa Rosell Ferrer- Directora del Servei d'Otorinolaringologia

 • Anton Aguilà Artal
 • Ricard Bargues Cardelús
 • Mariana Campos Motamayor
 • Alda Cardesín Revilla
 • Juan José Diaz Argüello
 • Yolanda Escamilla Carpintero
 • Maria Àngels Martínez Arias
 • Laura Samara Piñol

Facultatius externs

 • J. M. Ademà Alcover
 • M. J. Bilbao
 • T. López Fuster
 • J. M. Saiz Arnaiz
 • J. J. Verdegay Ortuño

 

 L’otorinolaringologia és l'especialitat medicoquirúrgica que s’ocupa dels trastorns de l’orella, de les vies aerodigestives superiors (boca, nas, faringe, laringe), de les estructures facials i cervicals que s’hi relacionen i de les funcions que realitzen, és a dir de l’audició, la veu, la parla, respiració, olfacció i deglució.

Al Servei d'Otorinolaringologia de l'Hospital de Sabadell atenem des de nadons a pacients ancians, ja que les patologies que tracta l’especialitat són molt diverses i afecten a totes les edats.

Estudiem i tractem mèdica i quirúrgicament:

 • Infeccions, traumatismes i malformacions d’orella, nas i sinus paranasals, faringe, laringe, glàndules salivals i estructures cervico-facials.
 • Tumors benignes i malignes d’aquests òrgans.
 • Trastorns de la veu.
 • Trastorns de la deglució.
 • Trastorns de l’audició.
 • Trastorns de la ventilació nasal.
 • Vertígens.
 • Patologia del roncador.
   

Directora del Servei d'Otorinolaringologia

Rosa Rosell Ferrer