Hèrnia umbilical

 << Tornar a Informació mèdica

Què és l'hèrnia umbilical?

L'hèrnia umbilical és un defecte de la paret abdominal, que està present des del moment del naixement per falta de tancament de l'anell umbilical per on passaven les artèries i vena umbilical durant el període fetal. En la majoria de casos, aquest defecte es tanca en els primers 5 anys de vida sense necessitat de tractament.

Quins són els símptomes?

La majoria de casos no presenten símptomes. El principal símptoma és la presència d'un embalum en el melic que desapareix fàcilment en pressionar-lo. En casos molt estranys, l'embalum pot provocar dolor amb impossibilitat de reduir-lo, motiu pel qual s'ha de consultar per urgències.

Com es diagnostica?

Mitjançant l'examen físic. Davant el dubte diagnòstic, es pot realitzar una ecografia de la paret abdominal per a confirmar el diagnòstic.

Quin és el tractament?

La utilització de faixes, esparadraps i, en general, mecanismes externs de compressió sobre l'hèrnia, són desaconsellats per inefectius i perquè en algunes ocasions poden ser perjudicials, causant laceraciones, irritació o infecció de la pell. Només les hèrnies d'un diàmetre de més de 2,5 cm tenen poques possibilitats de tancament espontani, per la qual cosa es recomana la resolució quirúrgica, així com en casos de persistència més enllà dels 5 anys d'edat. En el cas de les nenes, s'aconsella especialment el tancament abans de l'edat fèrtil, ja que l'augment de pressió intraabdominal durant l'embaràs pot complicar l'hèrnia.

En què consisteix l'operació?

La intervenció es realitza de manera ambulatòria (ingrés, intervenció i alta el mateix dia). Es realitza una incisió en la pell just per sota del melic i es tanca el defecte mitjançant sutura del defecte i tancament de la incisió en la pell. En el postoperatori no sol haver-hi dolor i, a les poques hores, el pacient pot portar una activitat relativament normal.

Quines són les possibles complicacions?

Com en tota cirurgia, poden haver-hi infeccions, sagnat o problemes amb la cicatrització. És molt estrany la recidiva.
 

 

 

Informació en PDF