Hospital de Sabadell

Activitat

Manuel Cervantes Garcia - Director del Servei de Malalties Infeccioses

  2018 2019
Altes
Altes convencionals aguts 555 560
Estada mitjana 10,45 10,63
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - -
Total altes 555 560
  2018 2019
Activitat ambulatòria
Primeres visites 3.955 3.785
Visites successives 3.686 3.981
Total visites 7.641 7.766
Sessions hospitals de dia 962 923
  2018 2019
Intervencions quirúrgiques
Total intervencions 1 7