1

Activitat

Marta Navarro Vilasaró - Directora del Servei de Malalties Infeccioses

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 1.882 1.022
Estada mitjana 9,38 9,38
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - -
Total altes 1.882 1.022
 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 1.834 3.104
Visites successives 4.107 5.098
Total visites 5.941 8.202
Sessions hospitals de dia 419 405
 20212022
Intervencions quirúrgiques
Total intervencions - -