Hospital de Sabadell

Activitat

Manuel Cervantes Garcia - Director del Servei de Malalties Infeccioses

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 560 2.650
Estada mitjana 10,63 9,7
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - -
Total altes 560 2.560
  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 3.785 1.182
Visites successives 3.981 3.039
Total visites 7.766 4.221
Sessions hospitals de dia 923 479
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Total intervencions 7 -