Programa d'Optimització d'Antibiòtics (PROA)

El Programa d'Optimització d'Antibiòtics (PROA) sorgeix com a resposta a l'increment progressiu de les infeccions de bacteris multiresistents que pot condicionar la morbimortalitat dels pacients i perllongar l'estada hospitalària.

La utilització correcta dels antibiòtics implica escollir l'antibiòtic més adient en cada situació, ajustar-ne la dosi i la durada. Sabem que té un impacte positiu sobre la flora microbiana del propi pacient, evita la selecció de bacteris resistents, disminueix les infeccions derivades de les disbiosis intestinals ocasionades pel tractament antibiòtic, minimitza efectes secundaris i pot ajudar a garantir tractaments cost-eficaços.

De manera històrica, al nostre hospital hi ha hagut un equip dedicat al control de la prescripció antibiòtica i des del 2014 el Parc Taulí està adherit al PROA, impulsat des del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos.

Es tracta d'un equip multidisciplinari integrat per tots els membres del Servei de Malalties infeccioses, Servei de Farmàcia, Microbiologia i infermeria de Control d'Infeccions, i que té com a objectius:

  • Revisar de manera setmanal les prescripcions antibiòtiques de la majoria dels serveis mèdics i quirúrgics, valorant cadascun dels pacients amb tractament antibiòtic, ajustant-ne la pauta si es valora necessari i fent un feedback al responsable del pacient per tal de millorar prescripcions futures.
     
  • Valoració diària dels pacients que presenten bacterièmia i/o infeccions per microorganismes resistents a partir dels resultats dels cultius.
     
  • Protocol·litzar el tractament antibiòtic de les infeccions més freqüents, adequant el tractament recomanat a les resistències antibiòtiques de la nostra àrea i fer-ne difusió a la resta de facultatius.

L'any 2021 es va començar a treballar conjuntament des de l'Hospital amb el grup PROA d'Atenció Primària, per tal d'homogeneïtzar les prescripcions antibiòtiques de les síndromes clíniques més habituals.

Des de principis del 2022 s'ha instaurat el PROA a Urgències, revisant diàriament les prescripcions antibiòtiques durant les darreres 48 h (72 h els dilluns o després de pont), així com la correcta presa de mostres microbiològiques.

En coordinació amb infermeria del Servei, també s'està incidint en optimitzar la prescripció de tractaments endovenosos i la retirada precoç de sondatges vesicals i vies perifèriques.