1

Presentació

Les malalties infeccioses constitueixen una de les àrees més extenses i dinàmiques de la patologia mèdica. En pocs àmbits de la medicina s'han viscut canvis tan ràpids i espectaculars, no només pel que fa als avenços diagnòstics o terapèutics, sinó també per l'aparició de nous problemes i malalties que suposen un repte permanent, com va ser la irrupció de la infecció per VIH a finals dels anys vuitanta, els problemes derivats de les resistències als antibiòtics o les malalties importades, com el Zika, l'Ebola, la verola del mico o la pandèmia per SARS-CoV-2.

El Servei de Malalties Infeccioses deriva de la creació l'any 1991 del Programa Assistencial de Patologia Infecciosa i té com a objectius la prevenció, el control i el tractament de les malalties infeccioses. Els pilars fonamentals sobre els quals es vertebra tota l'assistència del Servei són les següents àrees: hospitalització, assistència ambulatòria, control de la infecció nosocomial, salut internacional i malalties importades, atenció de les persones infectades pel VIH i malalties de transmissió sexual.

Alhora, som un servei transversal que treballa en estreta relació amb les unitats de Microbiologia i Epidemiologia i el Servei de Farmàcia, i col·labora amb cadascun dels serveis mèdics i quirúrgics donant-hi suport en el tractament d'infeccions complexes, tot optimitzant els tractaments antibiòtics.

Objectius principals

  • Oferir una assistència de qualitat als pacients amb infeccions complexes, tant comunitàries com nosocomials.
  • Donar un suport especialitzat a la resta de serveis.
  • Contribuir al control de la infecció hospitalària i a l'ús racional dels antibiòtics.
  • Col·laborar en la formació de pregrau i postgrau.
  • Afavorir la recerca per generar coneixement sobre les malalties infeccioses, incentivant-ne la difusió per millorar la qualitat en l'assistència dels malalts.

 

Directora del Servei de Malalties Infeccioses

Foto de Marta Navarro Vilasaró, directora del Servei de Malalties Infeccioses

Marta Navarro Vilasaró