1

Informació per als professionals

 

 

Recerca

Recerca

Els membres del Servei de Malalties Infeccioses formem part del Grup de recerca de les infeccions comunitàries i associades a l'assistència sanitària de l'I3PT, acreditat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de Catalunya com a grup consolidat (SGR-677) i integrat a la Xarxa Espanyola d'Investigació en Patologia Infecciosa (REIPI) (RD16/0016/0014) i la Xarxa d'Investigació de la Sida (RIS) ((RD16/0025/0033).

El grup té dues línies principals de recerca centrades en l'epidemiologia, el diagnòstic i el tractament de (1) la infecció pel VIH i (2) les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària.

Docència

Docència

Es fomenta la formació continuada dels nostres professionals amb l’assistència a cursos i congressos de la especialitat, així com mitjançant sessions clíniques periòdiques dins del Servei.

Sessions regulars del Servei

 • Sessio bibliogràfica.
 • Sessió de discusió de casos clínics.
 • Sessio actualització de malalties infeccioses.
 • Sessió de la Unitat VIH.
 • Sessió conjunta Unitat VIH - CASD.
 • Sessió conjunta amb Unitat de Sèptics.
 • Sessio general d’actualització en Medicina (conjunta amb totes les especialitats mèdiques).
 • Sessió d'endocarditis i infecció endovascular.
 • Sessio administrativa/organitzativa del Servei.
 • Sessió clínica general.

 

Cursos de formació vigents

 • Curs d’antibioticoteràpia.
 • Curs de formació en patologia infecciosa.
 • Curs d’actualització bibliogràfica.


Docència de pregrau

El Servei de Malalties Infeccioses participa en la docència de pregrau de Medicina (alumnes de tercer i cinquè any)


Docència de postgrau

Tot i no ser una especialitat reconeguda, els residents de medicina interna realitzen una rotació d'entre 6 i 9 mesos (segons preferències) pel Servei de Malalties infeccioses, en la qual s'intenta fer una formació àmplia, establint rotacions per cadascuna de les unitats, alhora que s'integren plenament en les activitats del Servei.

Els residents d'altres especialitats mèdiques realitzen rotacions d'entre 1 o 2 mesos al nostre Servei.

Aixi mateix, s'organitzen i coordinen cursos adreçats a metges de família, a altres facultatius o a residents de l'hospital sobre l'atenció a pacients amb patologia infecciosa. També es col·labora en el Màster 'Infecció per Clostridium difficile' de la Facultat de Veterinària.