Activitat

Gisela Ribera Perpiñá - Directora del Servei de Neurologia

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 717 722
Estada mitjana 10,48 11,49
Total altes 717 727
 20212022
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1 -

 

 20212022
Activitat ambulatòria *
Primeres visites 7.856 7.627
Visites successives 16.946 16.026
Total visites 24.802 23.653
Sessions hospitals de dia 3.214 3.374
* Incloses les visites de trastorn cognitiu realitzades al Centre Sociosanitari Albada