Hospital de Sabadell

Activitat

Gisela Ribera Perpiñá - Directora del Servei de Neurologia

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 600 576
Estada mitjana 13,46 10,44
Total altes 600 576
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - -

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria *
Primeres visites 3.687 4.509
Visites successives 11.800 13.303
Total visites 15.487 17.812
Sessions hospitals de dia 2.867 2.911
* Incloses les visites de trastorn cognitiu realitzades al Centre Sociosanitari Albada