Unitat de Trastorns del Moviment

A la Unitat de Trastorns del Moviment es tracten pacients amb malaltia de Parkinson i altres parkinsonismes. S'hi apliquen teràpies avançades com la bomba d’apomorfina subcutània o levodopa intraduodenal.

També es tracten altres patologies, com tremolor essencial, distonia, tics o corea, i es realitza tractament amb toxina botulínica.