Unitat de Trastorns del Son

La Unitat de Trastorns del Son és centre acreditat per la Sociedad Española del Sueño (SES) i la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) com a unitat multidisplinar d’elevada complexitat amb nivell d’excel·lència. La Unitat està integrada per metges especialistes en pneumologia, neurologia, psiquiatria i ORL.

S'hi atenen pacients amb patologia del son en consulta monogràfica així com en visites conjuntes amb el Servei de Pneumologia; es realitzen polisomnografies, test de latències múltiples del son i test de manteniment de vigília.