Unitat de Patologia Neuromuscular

Unitat de Patologia Neuromuscular és centre de referència de Catalunya (Unitat d'Expertesa Clínica (UEC)) de malalties minoritàries (aproximadament 1.000 pacients amb malalties minoritàries al nostre centre), i manté amb reunions mensuals amb la resta de centres de referència de Catalunya.

Cartera de serveis

  • Consulta.
  • Electromiografia.
  • Tractaments endovenosos a l'Hopital de Dia (una mitjana de 10-12 tractaments/dia).
  • Assistència integral i multidisciplinar al pacient amb patologia neuromuscular, conjuntament amb els serveis de Pneumologia i Medicina Física i Rehabilitació.