Presentació

El Servei de Neurologia del Parc Taulí està format per la directora de servei, quinze adjunts/es neuròlegs/gues i una adjunta neuropsicòloga.

L’Atenció Especialitzada Neurològica es realitza per equips multidisciplinars, que organitzen l’assistència de les diferents patologies mitjançant els dispositius assistencials disponibles, amb l’objectiu de donar una resposta tan efectiva com el resultat de l’actual coneixement científic permet.

Aquesta assistència es realitza en coordinació amb els altres nivells assistencials (Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Urgències, UCI) i la resta d’Atenció Especialitzada, especialment Neurocirurgia, Psiquiatria i Rehabilitació). Es realitzen guàrdies de 24 hores presencials.

La distribució dels recursos humans i tecnològics es realitza per criteris de gravetat i prevalença.

 

Directora del Servei de Neurologia

Gisela Ribera Perpiñà

Gisela Ribera Perpiñà