Unitat de Neurologia Vascular

A la Unitat de Neurologia Vascular s'atenen uns 800 ictus a l’any, essent centre de referència del Vallès Occidental per a patologia aguda (50 trombectomies i 70 fibrinolisis endovenoses anuals).

Des d'aquest any 2021, comptem amb una Unitat d’Ictus amb 4 llits, esdevenint centre de referència d’una àrea de 1.200.000 habitants per a patologia malformativa vascular; s'hi realitza una consulta externa monogràfica d'aquesta patologia, amb reunions mensuals multidisplinars.