Hospital de Sabadell

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Memòria

Activitat del Servei de Medicina Pediàtrica

Pepi Rivera Luján - Directora del Servei de Medicina Pediàtrica

Les següents dades inclouen l'activitat de totes les especialitats mèdiques, excepte COT, Oftalmologia i Otorrinolaringologia, incorporades als serveis corresponents.

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 1.357 959
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2 2
Estada mitjana 7,01 6,98
Total altres 1.359 961
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques (1)
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2 1
Cirurgia Menor - 1
Total intervencions 3 2
(1) Malalts comuns amb Cirurgia Pediàtrica

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 10.085 8.675
Visites successives 30.380 35.401
Total visites 40.465 44.076
Sessions hospitals de dia 3.760 2.868

 El CDIAP Parc Taulí de Sabadell disposa d'un equip interdiciplinar integrat per professionals especialitzats en desenvolupament normal i patològic de la primera infància, que cobreix les àrees biopsicosocials. L'equip actual el formen especialistes en neuropediatria, psicologia, pedagogia, logopèdia, fisioteràpia i treball social.

Equip de diagnòstic

Montserrat Torras Mañà - Psicòloga / Coordinadora CDIAP

Neuropediatria

 • Concepció Escofet Soteras
 • Maria Jesús García Catalan
 • Montserrat García Puig
 • Joan Petanas Argemí
 • Ana Roche Martínez

Psicologia

 • Marta Gaixa Jordana
 • Aroa Gómez Morales
 • Inés González Gimeno
 • Montserrat Guillamon Valenzuela
 • Ariadna Ramírez Mallafré
 • Sara Vega Ortigosa

Equip de tractament

Psicoteràpia

 • Patricia Arias Álvarez
 • Judit Boix Pérez
 • Montserrat Galceran Anguera
 • Sonia Mesas Romero
 • Carme Miró Montoya
 • Verónica Moreno González
 • Beatriu Morente Martínez
 • Cristina Muñoz Viña
 • Ruth Sanchez Reina
 • Berta Sanfeliu Salvà
 • Florencia Silva
 • Elisabet Solorzano Fàbrega
 • Ana Veas Martínez
 • Sandra Vives Rodríguez

Fisioteràpia

 • Carmela Alonso González
 • Romina Alejandra Bottero
 • Fabio Chiner Oms
 • M. Àngels Font Capella
 • Teresa Ganduxé Fenoll
 • Míriam Siñol Pérez

Logopèdia

 • Aida Ahmad Fonollosa
 • Mónica Gallardo López
 • Pilar Jané Peralta
 • Sara López Moya
 • Clara Llano Repiso
 • Noemí Llevadot Piqué
 • Yunaida Mehand Mohamed
 • Carlota Soler Manzano

Treball Social

 • Loli González Vacas
 • Belén Rodríguez Araujo

Admissions

 • Núria Mateu Rufas
   El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del Parc Taulí està integrat en el Servei de Medicina Pediàtrica (dintre de l'Àrea d'Atenció a la Dona i a l'Infant) de l'Hospital de Sabadell. Forma part de la xarxa de Serveis Públics Concertats del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, per a l'atenció dels transtorns/disfuncions del desenvolupament, que poden presentar els infants durant els primers anys de vida. Va ser creat l'any 1978.

Objectius generals

La prevenció, la detecció, el diagnòstic i l'abordament terapèutic dels trastorns del desenvolupament de l'infant en procés de creixement i de les situacions de risc social, psicològic i biològic que puguin alterar aquest procés.

Funcions

 • Establir un diagnòstic interdisciplinari (funcional, sindròmic i etiològic) del desenvolupament de l’infant, de la situació familiar i de l’entorn.
   
 • Efectuar l’avaluació continuada del desenvolupament de l’infant.
   
 • Fer la intervenció terapèutica interdisciplinària a l’infant i al seu entorn immediat de forma ambulatòria i periòdica.
   
 • Col·laborar i cooperar amb els serveis socials, sanitaris, educatius i altres que desenvolupin tasques de prevenció i detecció precoç dels trastorns de desenvolupament i situacions de risc en la població infantil fins als sis anys.
   
 • Orientar les famílies facilitant assessorament i suport al pare i la mare o representant legal en els continguts que li siguin propis.
   
 • Orientar els professionals de l’educació infantil en les etapes de zero a tres anys i de tres a sis anys pel que fa als aspectes del desenvolupament

Àrea de cobertura

L'àrea de cobertura del CDIAP Parc Taulí abasta 11 municipis: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Gallifa, Polinyà, Sabadell, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat, Palau-solità i Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda.

La població de referència és de 21.223 infants de zero a sis anys.

Població objecte d'atenció

La població objecte d'atenció pot definir-se en relació als criteris de:

Edat: Infants de 0 a 5 anys i 11 mesos

Afectació:

 • Infants amb antecedents de risc
 • Infants amb signes de risc biològic i/o social
 • Transtorns transitoris - Diferents tipus i graus de transtorns del desenvolupament:
  • Motrius cognitius del llenguatge comunicació i relació social de la conducta
  • Afectius i/o emocionals

Criteris de priorització

En cas que la demanda superi la capacitat assistencial concertada amb l'Administració, el CDIAP Parc Taulí seguirà els criteris de priorització següents:

Atenció preferent a infants amb afectacions greus
Atenció d'obligat compliment a infants amb edats inferiors a 3 anys

Història

 

Coordinadora del CDIAP

Imatge de Montserrat Torras Mañá, coordinadora del CDIAP. Hospital Sabadell.Parc Taulí

Montserrat Torras Mañá