Introducció

En aquest espai de recursos terapèutics us proposem diferents activitats, materials i orientacions per ajudar als vostres fills/es a avançar en aquelles àrees en què hi puguin tenir més dificultats, entenent que totes estan estretament relacionades entre si, de manera que el progrés en cada una d’elles afavoreix el progrés de la globalitat del desenvolupament de l’infant.

En cadascuna de les següents àrees del desenvolupament trobareu una petita explicació amb les activitats, els materials i les orientacions classificades en els següents apartats: jocs, contes, rutines, dibuix, vivències i informació i consells per a mares i pares:

  • Comunicació i llenguatge
  • Psicomotricitat
  • Habilitats socials
  • Habilitats de pensar i aprendre
  • Comprensió i gestió de les emocions
  • Gestió i regulació de la conducta
  • Autonomia personal