Hospital de Sabadell

Servei de Cirurgia Pediàtrica

Servei de Cirurgia Pediàtrica

A la Unitat de Cirurgia General i Digestiva Pediàtrica, pertanyent al Servei de Cirurgia Pediàtrica, tractem de donar solució a tota la patologia quirúrgica relativa a l'abdomen, engonal i aparell digestiu que pugui afectar a l'edat pediàtrica. La Unitat la componen la la Dra. Begoña San Vicente, la Dra. Saioa Santiago, el Dr. Josué Eduardo Betancourth i el Dr. Javier Jiménez.

Patologies més freqüents:

 • Apendicitis i peritonitis
 • Colelitiasi
 • Criptorquídia
 • Duplicacions digestives
 • Estenosi hipertròfica de pílor
 • Hèrnia inguinal
 • Indicacions quirúrgiques sobre la melsa
 • Invaginació intestinal
 • Malaltia inflamatòria intestinal
 • Malalties de la unió gastroesofágica (reflux gastroesofàgic i acalàsia)
 • Patologia anorectal
 • Patologia del conducte omfalomesentèric (diverticle de Meckel)
 • Patologia pancreàtica
 • Quist de mesenteri i epipló
 • Quists umbilicals i uracales
 • Trastorns de la motilitat esofàgica i extracció de cossos estranys (endoscòpia digestiva)
 • Trastorns de la mama. Ginecomàstia.

 


La Unitat de Cirurgia Toràcica Pediàtrica, pertanyent al Servei de Cirurgia Pediàtrica, tracta la patologia toràcica pediàtrica emprant cirurgia mínimament invasiva (toracoscòpia). La unitat la conforman el Dr. Bernardo Núñez, actual referent, y la Dra. Natalia Álvarez.

La Unitat és, entre altres, experta en la correcció quirúrgica de la patologia malformativa de la paret toràcica, en concret del pectus excavatum, tant mitjançant tècnica de Nuss, com Taulinoplàstia (Pectus Up), essent la Corporació Sanitària Parc Taulí centre de referència nacional i internacional d'aquesta tècnica.

Patologia toràcica pediàtrica:

 • Deformitats de la paret toràcica: pectus excavatum, pectus carinatum.
 • Hiperhidrosi palmar
 • Malalties infeccioses de la cavitat pleural: vessament, pneumònies, empiema. Pneumotòrax primari i/o secundari.
 • Malformacions congènites pulmonars: segrest pulmonar, Malformació Adenomatoidea Quística (MAQ), emfisema lobal.

La Unitat de Cirurgia Urològica Pediàtrica pertany al Servei de Cirurgia Pediàtrica del Parc Taulí i la componen actualment las doctoras Paula Jiménez, Clara Esteva y Javier Güizzo. En destaquem l'ús de la cirurgia mínimament invasiva (per tractar tant el reflux vesicoureteral com altres patologies o malformacions genitourinàries), així com l'ús de l'endourologia (per evitar procediments quirúrgics oberts, com ara en el tractament de les anomalies de la unió ureterovesical).

Patologies més freqüents:

 • Anomalies congènites i adquirides de l'urèter
 • Anomalies de la diferenciació sexual
 • Anomalies de la unió pieloureteral
 • Anomalies de la uretra (vàlvules d'uretra posterior, utricle prostàtic, estenosi)
 • Criptorquídia
 • Diverticles
 • Epispàdies
 • Escrot agut (torsió testicular, torsió d'hidàtide testicular, orquiepididimitis)
 • Fimosi, adherències balanoprepucials i fre penià curt
 • Hipertròfia de llavis menors
 • Hipospàdies
 • Malformacions renals
 • Megaurèter
 • Reflux vesicoureteal
 • Sinequias de llavis menors
 • Ureterocele
 • Varicocele

 


A la Unitat de Cirurgia Oncològica Pediàtrica, pertanyent al Servei de Cirurgia Pediàtrica hi participen, segons el tipus i localització del tumor, tots els professionals del Servei.

Patologies més freqüents:

 • Anomalies i tumors vasculars
 • Neuroblastoma
 • Rabdomiosarcoma
 • Tumor de Wilms
 • Tumoracions de parts toves
 • Tumoracions pulmonars i mediastíniques
 • Tumors d'ovari
 • Tumors testiculars

 


La Unitat de Cirurgia Fetal i Neonatal està constituïda per pràcticament tots els membres de l'equip del Servei de Cirurgia Pediàtrica, i està dirigida pel Dr. Bernardo Núñez.

Alhora, el Servei de Cirurgia Pediàtrica de la Corporació Sanitària Parc Taulí compta amb una Consulta Prenatal, on es porta a terme l'estudi i assessorament a la mare embarassada i a l'altre progenitor, sobre la patologia quirúrgica de diagnòstic prenatal.

A més, l'equip participa setmanalment en el Comitè Multidisciplinar de Medicina Fetal.

Patologies més freqüents:

 • Atrèsia d'esòfag. Fístula traqueoesofàgica.
 • Atrèsia i estenosi intestinal
 • Atrèsia de vies biliars i quist de colèdoc
 • Enterocolitis necrotitzant
 • Extròfia vesical
 • Hèrnia diafragmàtica congènita
 • Ili meconial
 • Malformacions anorectals. Claveguera i si urogenital
 • Malrotación intestinal
 • Onfalocele i gastrosquisis
 • Pàncrees anul·lar