Activitat

Memòria

Activitat del Servei de Medicina Pediàtrica

Luis Renter Valdovinos - Director del Servei de Medicina Pediàtrica

Les següents dades inclouen l'activitat de totes les especialitats mèdiques, excepte COT, Oftalmologia i Otorrinolaringologia, incorporades als serveis corresponents.

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 1.299 1.395
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 4 2
Estada mitjana 10,16 9,72
Total altres 1.233 1.397
 20212022
Intervencions quirúrgiques (1)
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 3 2
Cirurgia Menor 2 1
Total intervencions 5 3
(1) Malalts comuns amb Cirurgia Pediàtrica

 

 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 12.526 13.143
Visites successives 37.623 40.823
Total visites 50.149 53.966
Sessions hospitals de dia 2.868 3.360