Hospital de Sabadell

Activitat

Memòria

Activitat del Servei de Medicina Pediàtrica

Luis Renter Valdovinos - Director del Servei de Medicina Pediàtrica

Les següents dades inclouen l'activitat de totes les especialitats mèdiques, excepte COT, Oftalmologia i Otorrinolaringologia, incorporades als serveis corresponents.

  2020 2021
Altes
Altes convencionals aguts 966 1.229
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1 4
Estada mitjana 6,95 10,16
Total altres 967 1.233
  2020 2021
Intervencions quirúrgiques (1)
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1 3
Cirurgia Menor 1 2
Total intervencions 2 5
(1) Malalts comuns amb Cirurgia Pediàtrica

 

  2020 2021
Activitat ambulatòria
Primeres visites 8.675 12.526
Visites successives 35.401 37.623
Total visites 44.076 50.149
Sessions hospitals de dia 2.868 3.360