Habilitats socials

La relació amb els altres requereix habilitats com, per exemple, la imitació, la reciprocitat, l’escolta i l'empatia. A mesura que l’infant creix, va augmentant la complexitat de les seves relacions socials, fins arribar a ser capaç de formar part d’un grup d’iguals i gaudir d’un joc cooperatiu.

Per facilitar aquesta relació de l'infant amb les altres persones podem promoure les interaccions en diferents contextos amb l'objectiu de que l'infant aprengui a detectar i resoldre petits conflictes, a saber demanar ajuda quan li faci falta, a ser capaç d’expressar el que necessita o li molesta, a posar-se en el lloc dels altres, a ser cooperatiu amb el grup de referència, etc.

Contes

Contes

Rutines

Rutines

Dibuix

Dibuix

Vivències

Vivències

Informació i consells per a mares i pares

Informació i consells per a mares i pares