Gestió i regulació de la conducta

La regulació de la conducta està relacionada amb com l’infant s’expressa emocionalment i amb com es vincula i es relaciona amb les persones del seu voltant.

La manera com l’infant regula la seva conducta dependrà del seu temperament, del seu caràcter, de les seves habilitats socials i de la seva capacitat de gestió emocional.

De la mateixa manera, la conducta de l’infant també té a veure amb com són les característiques, les expectatives i l’estil educatiu de les persones de referència que, inevitablement, conformen un model de conducta i regulació emocional per a l’infant. Donar eines d’autocontrol com saber esperar, pensar abans d’actuar o trobar alternatives d'actuació diferents, ajuden a l’infant a aprendre a regular i gestionar millor la seva conducta.
 

Rutines

Rutines

 

Dibuix

Dibuix

Vivències

Vivències

Arriben les vacances

Com anticipar canvis en les rutines en infants amb TEA

 

Informació i consells per a mares i pares

Informació i consells per a mares i pares

 

Comprendre i atendre les dificultats de conducta

Reflexionem sobre els principals elements que ens poden ajudar a entendre millor les dificultats de conducta que presenten els nostres infants quan els costa adaptar-se a idees i situacions noves. També identifiquem elements que ens permetin donar eines a aquests infants per acceptar millor les propostes dels altres i tolerar escenaris no desitjats o inesperats.

La inflexibilitat en edats primerenques

Quan a un infant li costa canviar d’idea o adaptar-se a una situació nova parlem d’inflexibilitat cognitiva i conducta. En aquest vídeo parlem d’estratègies per poder ajudar als infants a acceptar millor les propostes dels altres i a tolerar que les coses no sempre surten com un vol o desitja.