Prestacions i ajudes socials

Al llarg de procés d’atenció en el CDIAP, els professionals poden aconsellar la sol·licitud de prestacions i ajudes socials si el diagnòstic de l’infant compleix els criteris per poder ser concedides. La treballadora social del CDIAP és la professional responsable d’informar, orientar, acompanyar i resoldre dubtes en aquest procés.


Així mateix, les famílies poden informar-se i demanar assessorament i ajuda directament a la treballadora social del CDIAP sobre els diversos tipus de prestacions i ajudes socials a les quals poden tenir accés en funció de les dificultats que presentin els seus infants.