Comprensió i gestió de les emocions

Totes les emocions són legítimes i normals. Els infants necessiten sentir-les, viure-les i experimentar-les per poder-les processar i aprendre a gestionar-les.

Per ajudar-los en aquest camí, hem de saber reconèixer tant les nostres emocions com les dels nostres infants. Cal observar i entendre el que està passant abans de donar una resposta. També és important poder posar paraules al que estan sentint en aquell moment (“estàs enfadat”, “et fa por”, “t’agrada molt”...) i així els anem donant models de regulació i gestió de les seves emocions i sentiments.

Rutines

Rutines

Dibuix

Dibuix

 

Vivències

Vivències

Arriben les vacances

Com anticipar canvis en les rutines en infants amb TEA.

 

Informació i consells per a mares i pares

Informació i consells per a mares i pares