Dades generals de la Corporació

 

 

Àrea de referència

Àrea de referència

  2018 2019
Població de l'àrea de referència *
Habitants de Sabadell i de l'àrea sanitària de referència (9 municipis) 392.388 387.312

* Font: Dades de població de referència del Servei Català de la Salut. Registre central de persones assegurades.

 

Equip humà

Equip humà

  2017 2018
Equip humà per centres
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí    
Hospital de Sabadell 2.023 2.122
Salut Mental PT 156 190
Albada 257 259
UDIAT 354 361
Atenció Primària Parc Taulí 50 52
Atenció a la Dependència Parc Taulí 10 11
Serveis Corporatius 679 679
Total Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 3.529 3.674
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA 94 95
Fundació Parc Taulí 19 19

TOTAL*

3.642 3.788

Persones amb contracte fix

2.288 2.265

 

  Persones físiques 2017 % Persones físiques 2018 %
Agrupació per categories de l'equip humà
Funció administrativa i de suport 1 453 12 457 12
Infermeria 1.925 53 1.989 53
Metges 836 23 908 24
Serveis generals 2 428 12 434 11

*Places estructurals amb independència del % de jornada.
1 Administratiu, informàtic, ordenança, telefonista...
2 Cuiner, oficial manteniment...

R+D+I

R+D+I

  2017 2018
Activitat en R+D+I
Projectes de recerca nous 267 257
Projectes nous com a CEIC de referència 27 42
Projectes actius 906 923
Investigadors principals amb projectes actius 316 337
Idees noves revelades 28 20
Idees valoritzades 21 19
Idees aprovades 4 7
Patents sol·licitades 1 1
Total articles publicats 403 423
Articles publicats amb factor d'impacte 328 386
Factor d'impacte acumulat 1.722 1.898
Mitjana factor d'impacte 5,25 4,92

 

Docència

Docència

  Curs 2016-2017 Curs 2017-2018
Activitat en docència
Estudiants de Medicina (Unitat docent UAB) 235 245
Unitats docents acreditades 30 30
Residents en formació 186 191
Alumnes en pràctiques 527 568
         Infermeria 269 269
         Auxiliars d'Infermeria 130 134
         Altres 128 165
Estades formatives 69 99
Activitats de docència externa 71 56
Alumnes 2.556 2.360

 

  Curs 2016-2017 Curs 2017-2018
Residents en formació (MEF, FEF, LLIR i PIR)
MEF (Metge Especialista en Formació) 166 170
MEF en Medicina Familiar i Comunitària 34 34
FEF (Farmacèutic Especialista en Formació) 7 8
LLIR (Llevadora Interna Resident) 7 9
PIR (Psicòleg Intern Resident) 6 4
MET (Medicina del Treball) 0 0
Total professionals en Formació 220 225

 

Formació

Formació

  2017 2018
Dades del Pla Institucional de Formació
Total accions 140 112
Núm. activitats (grups) 223 211
Núm. persones físiques formades en el Pla 2.733 3.051
Total hores de formació en aula 36.104 49.329
Total hores de formació en línia 19.977 19.726

 

Recursos estructurals

Recursos estructurals

  2017 2018
Equipament en estructures
Consultes externes 258 258
Hospital de Sabadell 151 151
Atenció especialitzada Sant Fèlix (HS) 21 21
Atenció especialitzada Cerdanyola (HS) 14 14
CAP Can Rull 25 25
Salut Mental 47 47
Quiròfans (HS) 16 16

Bloc Quirúrgic Central

16 16

Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA)

4 4

Sant Fèlix (cirurgia menor ambulatòria)

1 1

Cerdanyola (cirurgia menor ambulatòria)

1 1
Sales de parts i quiròfans GiO (HS) 8 8
Gabinets diagnòstics i terapèutics (HS) 43 43
Places hospitals de dia 155 155
Hospital de Sabadell 77 77
Salut Mental 60 60
Centre Sociosanitari Albada 18 18
Places centres de dia 80 80
Sabadell Gent Gran 40 40
Servei Rehabilitador Comunitari Antaviana 40 40
Places apartaments autònoms (SGG) 52 52
Places Residència (SGG) 130 130

 

  2017 2018
Equipament en llits
Llits aguts 543* 543*
Hospital de Sabadell 485* 485*

Hospitalització convencional

465 465

Unitat de Curta Estada d'Urgències

20 20
Salut Mental 58 58
Llits sociosanitaris 201 210
Total llits CSPT (promig anual)  744 744

* Ampliables en fins a 30 llits en períodes de demanda estacional

  Metres quadrats
Superfície dels edificis de la CSPT
Dins del recinte del Parc Taulí  
Taulí 47.964
Santa Fe 9.850
Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) 1.325
UDIAT 4.768
SSGG - Manteniment i Projectes 296
La Salut 2.914
Pavelló Victòria Eugènia 1.035
VII Centenari 5.026
Albada 9.263
Fora del recinte del Parc Taulí  
CAP Can Rull (Propietat de CatSalut) 1.521
Nau Bosser 3.538
Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis  8.748
Total 96.248

Hospitals de Dia

A l'Hospital de Sabadell:

 • Dermatologia
 • Digestiu
 • Endocrinologia i Nutrició
 • Malalties infeccioses-SIDA
 • Medicina Interna
 • Neurologia
 • Nefrologia
 • Oncologia i Hematologia
 • Pediatria
 • Pneumologia
 • Medicina Física i Rehabilitació
 • Reumatologia
 • Urologia
 • Vascular

A Salut Mental:

 • Salut Mental Adults
 • Salut Mental Infantil i Juvenil

Equipament tecnològic

Equipament tecnològic

  2018
Equipament tecnològic de la CSPT
Arcs quirúrgics 7
Estereotàxia Digital Prono 1
Gamma Càmara 1 capçal 1
Gamma Càmara 2 capçals 1
Mamògraf digital 1
Mamògraf tomosíntesi 1
Sistema de biòpsia de mama per Ressonància Magnètica 1
Sistema de biòpsia assistida per buit 1
Ressonància Magnètica 2
PACS RAIM Server 1
Sales RX convencional 4
RX portàtils 5
Sala Radiologia Vascular Intervencionista amb mòdul d'electrofisiologia 1
Sala Radiologia Vascular Intervencionista Dyna-CT amb ecografia incorporada 1
Sistema Diagnòstic assistit per ordinador (CAD) per a mamografies 1
TAC amb escòpia 4
Telemando Digital 2
Telemando Convencional 2
Ecògrafs 1 41
Ecocardiògraf 8
Vídeocolonoscopi 8
Vídeogastroscopi i vídeoduodenoscopi 18

 

Gestió ambiental

Gestió ambiental

Consum d'electricitat
  2017 2018
Consum total (kWh) 17.668.114 17.131.896
Consum per superfície (kWh/m2) 190 184
Consum per treballador (kWh/treballador) 5.019 4.867
Emisions CO2 (t) 6.926 5.499
  2017 2018
Consum d'aigua
Consum total (m3) 105.059 104.593
Consum per superfície (m3/m2) 1,13 1,12
Consum per treballador (m3/treballador) 29,85 29,71

 

  2017 2018
Consum de gas
Consum total (kWh) 3.875.770 4.165.355
Consum per superfície (kWh/m2) 41,64 44,76
Consum per treballador (kWh/treballador) 1.101 1.183
Emisions CO2 (t) 718 772

 

  2017 2018
Consum de gasoil (equipaments)
Consum total (m3) 362 443
Consum per superfície (m3/m2) 0,004 0,005
Consum per treballador (m3/treballador) 0,10 0,13
Emisions CO2 (t)  1.039 1.271
  2017 2018
Consum de paper
Consum total (folis) 9.888.000 8.656.500
Consum per treballador (folis/treballador) 2.809 2.459
  2017 2018
Consum de tòner
Consum total (unitats) 2.434 894
Consum per treballador (unitats/treballador) 0,69 0,25
  2017 2018
Consum de cartutxos de tinta
Consum total (unitats) 142 295
Consum per treballador (unitats/treballador) 0,04 0,05
Residus
  2017 2018
Grups I-II - rebuig - (kg) 1.115.940 1.117.420
Consum (kg)/treballador 317 317
Grups I-II - paper i cartró - (kg) 72.180 89.390
Consum (kg)/treballador 21 25
Grup III - residus sanitaris i biològics - (l) 369.696 365.609
Consum (l)/treballador 105 104
Grup IV - citostàtics - (l) 116.510 126.230
Consum (l)/treballador 33 36
Recollida selectiva d'oli vegetal (l) 1.405 1.545
Consum (l)/treballador 0,40 0,44
Recollida selectiva matèria orgànica (kg) 5.754 7.333
Consum (kg)/treballador 2 2
Recollida selectiva alcohols d'anatomia patològica (l) 7.651 7.394
Consum (l)/treballador 2 2
Recollida selectiva fluorescents (kg) 651 748,5

Consum (l)/treballador

0,18 0,21
Recollida selectiva de plàstic sanitari i envasos lleugers (kg) 18.480 22.540
Consum (kg)/treballador 5,25 6,40
Recollida selectiva d'envasos contaminants (kg) 1.940 1.140
Consum (kg)/treballador 0,55 0,32

 

Resultats econòmics

Resultats econòmics

  2017 2018
Ingressos i despeses (en milions d'euros)
Ingressos 265 274
Despeses 262 274
Resultats dels exercicis 3 0
Inversions (en milions d'euros)    
Inversions executades 4,8 3,4
Recursos generats (en milions d'euros)    
Cash flow 8,1 3,4