Què cal fer per ser visitat?

Recomanacions per a les consultes externes

  • Actualitzi les seves dades: Comprovi que les dades personals que tenim de vostè (adreça, telèfon de contacte), són correctes, per poder posar-nos-hi en contacte.
  • Documentació:
    • Carta de citació.
    • Medicació i exploracions, en cas que en disposin.
    • DNI o passaport.
    • TSI (Targeta Sanitària Individual) del Servei Català de la Salut o la targeta sanitària de la seva assegurança.