Vaig a Urgències

 

A continuació, es detalla la documentació que cal portar a Urgències segons el motiu de visita:

Malaltia comuna i accident no cobert per cap altre asseguradora

Accident laboral

Sol·licitud d'assistència per accident laboral. Aquest document l'ha de proporcionar l'empresa.

Accidents de trànsit

Informe amistós.

Accident escolar (nens a partir de 3r d'ESO)

Assegurança escolar obligatòria, que ha de proporcionar l'escola.

Accident esportiu (només les persones federades)

  • Fitxa federativa.
  • Comunicat d'accident esportiu de l'asseguradora que tingui contractada la federació.