Àrea de Treball Social i Voluntariat

Presentació

Presentació

Què és l'Àrea de Treball Social i Voluntariat del Parc Taulí?

És un dels serveis que la persona i/o família poden necessitar per abordar i tractar les dificultats socio-familiars generades per la malaltia, tant aguda com crònica. L’activitat es desenvolupa mitjançant l’atenció a les necessitats de les persones i del seu entorn i incorporant la visió i els valors de la institució.

L'Àrea de Treball Social i voluntariat, integrada per 20 professionals, està present en tots els centres de la Corporació, excepte en la UDIAT, i depèn de Direcció Infermera.

Què és el treball social?

La missió del treball social és atendre les necessitats socials i de suport emocional de la persona i del seu entorn, derivades i/o generades d’un procés agut i/o crònic de malaltia atès a l’àmbit de la salut.

Tot problema de salut també genera un malestar psicosocial. Per tant, és necessari comptar amb una visió més àmplia, més enllà de la purament biològica, per a establir un diagnòstic complert i més ajustat a la realitat de la persona. És el que s’anomena concepte de salut biopsicosocial (OMS, 1947).

Així, l’abordatge es realitza des d’una perspectiva integral, mitjançant el treball interdisciplinari, que garanteixi la continuïtat assistencial i tenint present les opinions, els valors i les creences de la persona.

El treball social en el marc d’una institució sanitària i sociosanitària ha d’establir i consensuar mecanismes de coordinació amb altres nivells assistencials del Sistema de Salut i amb les altres institucions de Serveis Socials del territori.

Què fem els treballadors socials?

 • Valoració i diagnòstic de les situacions susceptibles de risc sociofamiliar
 • Aportació als equips interdisciplinaris, de la nostra valoració social per tal de fer un diagnòstic integral
 • Informació i assessorament sobre drets, serveis, recursos... que siguin útils a la persona per promoure la seva autonomia
 • Suport i ajuda a les persones per a superar les dificultats, a mantenir l’equilibri personal / familiar, a adaptar-se a la seva realitat social, a potenciar els seus propis recursos, ja sigui amb o sense ajudes materials, tècniques i/o recursos humans
 • Col·laboració en la sensibilització dels professionals sanitaris sobre la detecció d’aspectes socials de les persones ateses
 • Coordinació amb altres dispositius i interrelació a la persona amb el món exterior
 • Investigació
 • Docència

Serveis

Quins serveis oferim?

Treball Social

Suport i acompanyament

El treballador social realitza una relació d’ajuda i una acció d’acompanyament, en un moment de fragilitat de la persona, mitjançant l’escolta activa, la comprensió i el reforç de les seves capacitats per promoure el procés de canvi per millorar el seu benestar personal, social i familiar i/o la resolució de la situació que el preocupa.

Aquest procés d’ajuda es pot realitzar amb o sense la necessitat de recursos externs: materials, tècnics i/o humans.
Aquesta funció ha de ser compartida amb la resta de professionals de l’equip assistencial.

Prevenció

El treballador social com un més dels professionals de les relacions humanes i del benestar social, i treballant amb l’equip, tracta d’avançar i prevenir la marginalitat, l’exclusió social, la pobresa i la vulnerabilitat social, fenòmens produïts per la pobresa estructural dels països desenvolupats i que afecten a la convivència ciutadana.

Informació i assessorament

El treballador social, prèvia valoració de la situació socio-familiar, orienta i gestiona, si cal, recursos humans i organitzatius, contribuint a l’administració de les prestacions de responsabilitat pública, la seva distribució i la protecció de les poblacions més dependents, segons els drets reconeguts per l’estat social.

La informació que ens demanen amb més freqüència és:

 • Assistència domiciliària
 • Accés a residències, centres de dia, etc.
 • Recursos específics per a drogodependents
 • Prestacions i ajuts econòmics
 • Ajuts tècnics
 • Educació i formació
 • Sexualitat
 • Treball
 • Habitatge
 • Legislació vigent, etc.

Coordinació

La coordinació és una eina específica dins del treball social. En aquest sentit la nostra professió és pionera ja que aquesta eina va implícita en la nostra feina que ens ajuda a elaborar un diagnòstic social complert.
A causa de l’especialització de centres, serveis i equips, la coordinació s’ha convertit en una pràctica indispensable en la intervenció del treballador social perquè els clients van passant pels serveis de diferents nivells assistencials amb gran facilitat.
La coordinació es realitza de manera intrainstitucional (membres de l’equip assistencial) i de forma interinstitucional, amb professionals de:

 • Serveis socials d’atenció primària i/o especialitzats
 • Serveis de salut en general
 • Altres serveis del municipi (escoles, cossos de seguretat, residències...)
 • Serveis externs a la comarca i/o província

Voluntariat

Qui som i contacte

Qui som i contacte

Professionals de l'Àrea de Treball Social i Voluntariat al Parc Taulí:

Hospital de Sabadell, Salut Mental i Addiccions Parc Taulí i Albada Centre Sociosanitari (CCSPT)

L'equip de l'Àrea de Treball Social i Voluntariat del CCSPT atenem a totes les persones que hi tinguin vinculació, com ara pacients ingressats a les diferents unitats d’hospitalització, pacients en seguiment per consultes externes, pacients incorporats als diferents hospitals de dia, en el Servei d’Urgències...Tots els àmbits i serveis tenen un/a treballador/a social de referència (podeu veure-ho més avall).

La procedència de la demanda d’intervenció social pot tenir diferents canals:

 • A petició de la persona i/o família.
 • Per valoració de l’equip assistencial.
 • Per indicadors de risc social i/o programes específics d'intervenció social.
 • Procedent d’institucions externes.

Com contactar amb nosaltres
 

La persona afectada i/o família pot demanar hora:

Els treballadors socials dels Programa d'Atenció Domiciliària i Equip de Suport (PADES) i la Unidad Funcional Interdisciplinaria Sociosanitaria (UFISS) no disposen d'agenda de programació de visites. Per demanar hora s'ha de contactar directament amb ells i/o a través d'equip assistencial que atén a la persona.

Qui som

Hospital de Sabadell

 

Mª Dolores González Vacas

Àmbit d'intervenció:
Pediatria,  Obstetrícia, CDIAP

Edifici Santa Fe
Tel. 93 723 10 10 (extensió 22082 - 722082) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Mercè Pérez Chico

Àmbits d'intervenció:
Urgències, Taulí planta 5, UCI, Violència de gènere.

Edifici Taulí nou, planta baixa
Tel. 93 723 10 10 (extensió 29053 - 729053) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Laia Puigdengolas Sans

Àmbits d'intervenció:
Pediatria: pacient pal·liatiu i crònic complex

 

Edifici Taulí nou, planta baixa
Tel. 93 723 10 10 (extensió 723965) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Ana Ramírez González

Àmbits d'intervenció:
Taulí: plantes 1, 6, 9
, hospital de dia VIH.

Edifici Taulí nou, planta baixa
Tel. 93 723 10 10 (extensió 29054 - 729054) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Mª Belén Rodríguez Araujo

Àmbits d'intervenció:
CDIAP, Malalties Minoritàries

Edifici Santa Fe
Tel. 93 723 10 10 (extensió 22082 - 722095) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Cristina Segura Valverde

Àmbits d'intervenció:
Taulí: plantes 3, 4, 8
Centre Quirúrgic Ambulatori, Consultes Externes.

Edifici Taulí nou , planta baixa
Tel. 93 723 10 10 (extensió 29055 - 729055) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Salut Mental i Addiccions Parc Taulí

 

Deyanira Bártulos Cortés

Àmbit d'intervenció:
Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CASD)

Edifici Santa Fe, planta baixa
Tel. 93 723 10 10 (extensió 722141) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Carme Casas del Palacio

Àmbit d'intervenció:
Programa Transtorn Mental Sever, Programa de Seguiment Individualitzat, Viure a casa, Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar (PSALL)

Edifici Santa Fe, planta baixa
Tel. 93 723 10 10 (extensió 722196) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Esther Declara Retuerta

Àmbit d'intervenció:
Programa Transtorn Mental Sever (TMS), Programa de Seguiment Individualitzat (PSI), Viure a casa, PSALL

Edifici Santa Fe, planta baixa
Tel. 93 723 10 10 (extensions 722184) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Eloisa Mª Fernández Fernández

Àmbits d'intervenció:
Consultes Externes Infantil i Juvenil, Malalties minoritàries.

Edifici Santa Fe, planta baixa
Tel. 93 723 10 10 (extensió 722016) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Marta Jiménez Calvo

Àmbits d'intervenció:
Consultes Externes Infantil i Juvenil, hospitalització, hospital de dia d'adults, Urgències salut mental infantil i juvenil, CRS

Edifici Santa Fe, planta baixa
Tel. 93 723 10 10 (extensions 722189) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Nora Mesa Sánchez

Àmbit d'intervenció:
Atenció i seguiment de les drogodependències (CASD)

Edifici Santa Fe, planta baixa
Tel. 93 723 10 10  (extensió 722137) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Ruth Muñoz Gavilán

Àmbit d'intervenció:
Hospitalització d'Adults, Hospital de Dia d'Adults, Urgències Psiquiatria Adults
Programa de Transició de l'Autisme a la Vida Adulta (TAVA)

Edifici Taulí, planta 7
Tel. 93 723 101 10 (extensió 21755 - 721755) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Raquel Plaza Marín

Àmbit d'intervenció:
Programa Trastorn Mental Sever (TMS), Programa de Seguiment Individualitzat, Viure a casa, Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar (PSALL)


Edifici Santa Fe, planta baixa
Tel. 93 723 10 10 (extensió 722195) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Jaime Salido Siles

Àmbit d'intervenció:
Servei Especialitzat Salut Mental - Discapacitat Intel·lectual (SESM-DI)


Edifici Santa Fe, planta 1
Tel. 93 723 10 10  / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Albada Centre Sociosanitari

 

Gloria Caballero Navarro

Àmbits d'intervenció:
Programa Comú Complementari

Edifici Albada, planta 2
Tel. 723 10 10 (extensió 25264- 725000) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Rosa Mª García Domínguez

Àmbits d'intervenció:
PADES

Edifici Albada, planta 1
Tel. 93 723 10 10 (extensió 25127 - 724108) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Àngels Hellín Castro

Àmbits d'intervenció:
UCP, Equip d'Avaluació Integral Ambulatòria (EAIA) Pal·liació, PIUC

Edifici Albada, planta 1
Tel. 93 723 10 10 (extensió 25500- 7223925) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Esther Rosauro Coronado

Àmbits d'intervenció:
PADES

Edifici Albada, planta 1
Tel. 93 723 10 10 (extensió 25124 - 724105) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Mireia Rosell Simó

Àmbit d'intervenció:
Unitat de Geriatria d'Aguts, VII Centenari (planta 3), Albada  (planta 3)

Edifici Albada, planta baixa
Tel. 93 723 10 10 (extensió 25263- 724098) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Elena Solà Busque

Àmbit d'intervenció:
Psicogeriatria

Edifici Albada, planta 1
Tel. 93 723 10 10 (extensió 24109 - 725028) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Aroa Torrecabota Gambín

Àmbit d'intervenció:
Albada (planta 1), VII Centenari (planta 2), Hospital de Dia sociosanitari

Edifici Albada, planta 1
Tel. 93 723 10 10 (extensió 25004 - 725019) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Montserrat Torrell Pastor

Àmbit d'intervenció:
Unidad Funcional Interdisciplinaria Sociosanitaria (UFISS), VII Centenari (planta 2)

Edifici Albada, planta 2
Tel. 93 723 10 10 (extensió 25129 - 725021) / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Atenció Primària - CAP Can Rull

Al CAP Can Rull comptem amb dos treballadors socials per a la Atenció Social Bàsica i 1 treballador social per a la Dependència i Atenció domiciliària de les persones que resideixen en els barris de Can Rull, Cifuentes i Via Alexandra. Depenen del Servei d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell.

Com contactar amb nosaltres

Cal adreçar-se al CAP Can Rull i/o demanar hora directament a l'àmbit administratiu, que és l'encarregat de gestionar directament aquesta agenda:

Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis

 Com contactar amb nosaltres

Qui som

 

Anna Gutiérrez Crispi


 

Edifici Sabadell Gent Gran, planta baixa
Tel. 93 723 45 73 / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Jaume Rodríguez RodríguezEdifici Sabadell Gent Gran, planta baixa
Tel. 93 723 45 73 / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

M. Magdalena Torre Sánchez


 

Edifici Sabadell Gent Gran, planta baixa
Tel. 93 723 45 73 / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Atenció a la Dependència Parc Taulí

Com contactar amb nosaltres

Els equips d’Atenció a la Dependència i Discapacitat gestionen les seves pròpies agendes. Per contactar amb els treballadors socials s'ha de trucar directament al centre:

Qui som

 

Anna Gutiérrez Crispi

Àmbit d'intervenció:
Equip de Valoració i Orientació al Discapacitat

Edifici Sabadell Gent Gran, planta baixa
Tel. 93 723 45 73 / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Jaume Rodríguez Rodríguez

Àmbit d'intervenció:
Equip de Valoració i Orientació al Discapacitat

Edifici Sabadell Gent Gran, planta baixa
Tel. 93 723 45 73 / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

M. Magdalena Torre Sánchez

Àmbit d'intervenció:
Equip de Valoració i Orientació al Discapacitat

Edifici Sabadell Gent Gran, planta baixa
Tel. 93 723 45 73 / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Voluntariat

Qui som

 

Auxi Gil Rey - Coordinadora de Voluntariat

 

Edifici Taulí, planta baixa
Tel. 93 723 10 10 (extensió 729057) /  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

Informació per als professionals

Informació per als professionals

Participació de la Unitat de Treball Social en comitès, comissions i grups de treball del Parc Taulí

 • Comitè Institucional d'Ètica Assistencial
 • Comitè Institucional de Formació
 • Grup de treball d'Atenció al Malalt al Final de la Vida
 • Grup de treball de Cures Pal·liatives
 • Taula Tècnica de Rehabilitació i Recursos Comuitaris de Salut Mental
 • Unitat Multidisciplinar Pediàtrica d'Atenció a la Cronicitat

Participació de la UTS en altres institucions i entitats

Treball Social al Consorci Hospitalari de Catalunya

Participació en la Comissió de Treball Social en centres d'aguts i en la Comissió Sociosanitària assistint a les reunions plenàries bimensuals i participant en una subcomissió de treball específic.

Treball Social a la Unió Catalana d'Hospitals: Associació d’Entitats Sanitàries i Socials

Participació en la Comissió de Treball Social en l’àmbit de la salut des de 2008 formant part d'un grup de treball específic. Aquesta Comissió està formada per diferents professionals del treball social, representant als hospitals d’aguts, als centres sociosanitaris i als serveis de salut mental; es reuneix quatre vegades a l’any.

Taula d'igualtat de gènere de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania de l'Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament de Sabadell va constituir l'any 2001 el Consell Municipal d'Igualtat Dona-Home - actualment anomenat  'Taula d'igualtat de gènere de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania de l'Ajuntament de Sabadell' - per tal d'estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i les seves associacions en gestió dels afers relatius a l'àmbit de la igualtat dona-home. La Taula es reuneix en sessions plenàries i en taules de treball.

Comissió d’implementació a Sabadell del protocol comarcal per a la intervenció en xarxa en situacions de risc i/o maltractaments en la infància i adolescència

Participació en el protocol en xarxa per implementar un model de traspàs d’informació i de gestió de les situacions de risc i/o maltractaments infantils a la ciutat de Sabadell (Serveis Socials, Educació, Salut i Forces de Seguretat), promogut pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Comissió de Salut Mental d'adults del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya

Participació a les reunions mensuals de treballadors socials dels diversos dispositius de la xarxa de Salut Mental.

Comissió de Centre Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya

Participació a les reunions mensuals de treballadors socials dels CDIAP de Catalunya amb col·laboració en grups de treball especifics.

Acadèmia de Ciències Mèdiques de la FIlial del Vallès

Participació en la Junta Directiva i en la Seció de Treball Social. Reunions mensuals. Organització de diversos actes com ara formació multidisciplinar i específica per àmbits. Participació en actes socials, tallers, xerrades,...

 

 

Cap de l'Àrea de Treball Social i Voluntariat

Ester Cortés Daza

Enllaços d'interès

Oficina central:

Tel. 93 483 10 00
Telèfon gratuït d'informació:
900 300 500

Oficines al Vallès:

Badia del Vallès
Plaça de les Entitats
Tel. 93 718 99 11

Cerdanyola del Vallès
C/. Sant Antoni, 36
Tel. 93 691 82 11

Sabadell:

Ca n'Oriach - Av. Matadepera, 10
Tel. 93 716 87 54

Centre - C/ Reina Elionor, 110
Tel. 93 710 18 99

Creu de Barberà - C/ Verge de la Paloma, 19-21
Tel. 93 710 20 99