Avís legal

Informació general

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, us comuniquem que tant aquest lloc web com l'aplicació mòbil del Parc Taulí són propietat del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (a partir d'ara Parc Taulí) , format per:

 • Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. Amb CIF Q5850005I. Ubicat a: Parc del Taulí 1, 08208 Sabadell (Barcelona).
 • Sabadell Gent Gran Centre de Serveis. Amb CIF A61838744. Ubicat a: Ronda Collsalarca 217-219, 08207 Sabadell (Barcelona).
 • Fundació Parc Taulí. Amb CIF G60331238. Ubicada a: Parc del Taulí 1, 08208 Sabadell (Barcelona).

L'objectiu de l'app és facilitar els serveis prestats pel Parc Taulí, així com oferir la possibilitat de realitzar tràmits relacionats amb l'activitat assistencial o administrativa dels usuaris registrats i dels usuaris registrats al seu càrrec.

Podeu contactar amb nosaltres en persona o bé pels canals que disposem en el següent enllaç:

Centre autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: H08002103

Política de privacitat

Protecció de dades, adreces de correu electrònic.

Condicions d'ús

L'ús d'aquesta app implica l'adquisició de la condició d'usuari i l'acceptació de les condicions d'utilització que es detallen a continuació:

 • La utilització de l'App és conforme a la llei, al present avís legal i a les condicions particulars que li puguin ser d'aplicació. En cas d'incompliment per part de l'usuari, l'Entitat es reserva l'exercici de les accions legals oportunes, així com el dret a restringir l'accés a l'app.
 • Tots els continguts d’aquesta app (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element) són propietat de l’Entitat o de tercers que li hagin autoritzat el seu ús, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L’accés als continguts d’aquesta app no transfereix cap dret sobre els mateixos.
 • Queda prohibida la reproducció -excepte per a ús privat-, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altra explotació dels continguts d’aquesta app sense el consentiment exprés i per l’escrit de l’Entitat.
  En particular, queden prohibits, a títol merament enunciatiu, els següents comportaments:
  • La reproducció total o parcial dels continguts de l'app, en qualsevol format.
  • La difusió dels textos publicats en aquesta app sense indicar-ne la font.
  • La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de forma íntegra o parcial.
 • La realització d’enllaços sols es permetrà a la pàgina principal de l’app, quedant prohibida la realització de pràctiques de framming (visualització il·lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l'adreça app d'origen), etc., o qualsevol altra pràctica que indueixi a error sobre l’origen dels continguts.
 • L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà relació, col·laboració o suport algun amb l’Entitat. En particular, no és permetrà la realització d’un enllaç que, de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’Entitat.
 • L’Entitat revisa i actualitza la informació continguda en aquesta app periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia. En conseqüència, no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d’aquesta app.
 • L’accés a l’app és per compte i risc de l’usuari, essent responsabilitat del mateix la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus. Igualment, l’usuari es compromet a evitar tota conducta que pugui danyar, inutilitzar, deteriorar, sobrecarregar o perjudicar, de qualsevol forma, l’app i la seva utilització.