Presentació


La Llei 42/2010 de mesures sanitàries davant el tabaquisme estableix la total prohibició de fumar als centres sanitaris i en tot el seu recinte.

El Parc Taulí està adherit, des de l'any 2005, a la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum (XCHSF), integrada en la xarxa europea European Network Smoke-free Hospital, impulsada per la Comissió Europea.

Tant els pacients com els professionals del Parc Taulí que siguin fumadors es poden acollir als programes i ajuts per a la deshabituació tabàquica que els ofereix la Corporació.

La Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum realitza i avalua el grau d’implantació del projecte en cada centre cada 2 anys, mitjançant l'assoliment dels estàndards de qualitat de la European Non Smoke Hospitals (ENSH), que són els que ha de complir una organització sanitària per a ser considerada lliure de fum de tabac.

A la nostra institució, el Comitè promotor Parc Taulí sense fum és qui promou, dinamitza i avalua les directrius establertes per l'ENSH:

  • Preservar les dependències i l'entorn de l'hospital lliure del fum del tabac.
  • Senyalitzar les àrees de l'hospital com a lliures de fum de tabac.
  • Realitzar promoció de la salut, sensibilitzant tant els treballadors com els ciutadans sobre els riscos del consum del tabac.
  • Oferir ajuda als pacients fumadors i als treballadors (triptic) perquè deixin de fumar.