Hospital de Sabadell

Presentació

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del Parc Taulí està integrat en el Servei de Medicina Pediàtrica (dintre del Centre d'Atenció a la Dona i a l'Infant) de l'Hospital de Sabadell. Forma part de la xarxa de Serveis Públics Concertats del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, per a l'atenció dels transtorns/disfuncions del desenvolupament, que poden presentar els nens durant els primers anys de vida. Va ser creat l'any 1978.

Objectius generals

La prevenció, la detecció, el diagnòstic i l'abordament terapèutic dels trastorns del desenvolupament de l'infant en procés de creixement i de les situacions de risc social, psicològic i biològic que puguin alterar aquest procés.

Funcions

 • Establir un diagnòstic interdisciplinari (funcional, sindròmic i etiològic) del desenvolupament de l’infant, de la situació familiar i de l’entorn.
   
 • Efectuar l’avaluació continuada del desenvolupament de l’infant.
   
 • Fer la intervenció terapèutica interdisciplinària a l’infant i al seu entorn immediat de forma ambulatòria i periòdica.
   
 • Col·laborar i cooperar amb els serveis socials, sanitaris, educatius i altres que desenvolupin tasques de prevenció i detecció precoç dels trastorns de desenvolupament i situacions de risc en la població infantil fins als sis anys.
   
 • Orientar les famílies facilitant assessorament i suport al pare i la mare o representant legal en els continguts que li siguin propis.
   
 • Orientar els professionals de l’educació infantil en les etapes de zero a tres anys i de tres a sis anys pel que fa als aspectes del desenvolupament

Àrea de cobertura

L'àrea de cobertura del CDIAP Parc Taulí abasta 11 municipis: Sabadell, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Gallifa, Palau de Plegamans, Polinyà, Sant Llorenç, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat.

La població total de referència és de 23.000 nens de 0 a 5 anys.

Població objecte d'atenció

La població objecte d'atenció pot definir-se en relació als criteris de:

Edat: Infants de 0 a 5 anys i 11 mesos

Afectació:

 • Infants amb antecedents de risc
 • Infants amb signes de risc biològic i/o social
 • Transtorns transitoris - Diferents tipus i graus de transtorns del desenvolupament:
  • Motrius cognitius del llenguatge comunicació i relació social de la conducta
  • Afectius i/o emocionals

Criteris de priorització

En cas que la demanda superi la capacitat assistencial concertada amb l'Administració, el CDIAP Parc Taulí seguirà els criteris de priorització següents:

Atenció preferent a nens amb afectacions greus
Atenció d'obligat compliment a nens amb edats inferiors a 3 anys

Equip assistencial

El CDIAP Parc Taulí de Sabadell disposa d'un equip interdiciplinar integrat per professionals especialitzats en desenvolupament normal i patològic de la primera infància, que cobreix les àrees biopsicosocials. L'equip actual el formen especialistes en Neuropediatria, Psicologia, Pedagogia, Logopèdia, Fisioteràpia i Treball Social.

Coordinadora del CDIAP

Imatge de Montserrat Torras Mañá, coordinadora del CDIAP. Hospital Sabadell.Parc Taulí

Montserrat Torras Mañá