Incidències i complicacions en la diàlisi peritoneal

Situacions en les quals haurà d'anar immediatament a l'hospital

  • Apareix líquid peritoneal tèrbol (peritonitis), que pot anar acompanyat o no de dolor abdominal, febre, nàusees. Porti a l'hospital la bossa amb el líquid tèrbol drenat. Si vostè està realitzant el tractament amb cicladora, faci un intercanvi manual i esperi 2 hores abans de drenar el líquid. Si el líquid és tèrbol, acudeixi a l'hospital.
  • El prolongador es contamina: caiguda del tap protector, contaminació accidental durant la connexió/desconnexió. No realitzi ningun canvi: ha de pinçar el catèter amb la pinça blava de plàstic i anar a l'hospital. Si està connectat a la diàlisi, desconnecti's.
  • Trencament del catèter de forma espontània o per tall, deteriorament del catèter i caiguda del prolongador: ha de pinçar el catèter amb la pinça blava, en la part més propera del catèter al seu cos i anar a l'hospital.

Situacions en les quals haurà de valorar acudir al hospital

  • Apareix líquid peritoneal hemàtic (hemoperitoneo), un líquid peritoneal rosat (com aigua de rentar carn). Valori acudir a l'hospital si el sagnat es important i/o va acompanyat de dolor abdominal i/o obstrucció complerta del catèter. Hi ha situacions en les quals això pot passar: coincidint amb l’ovulació en la dona, ronyons poliquistics... Generalment remet sol. Deixar entrar i sortir líquid, com si fes rentats, fins que el líquid sigui clar ajuda a que el catèter no s'obstrueixi. També pot ajudar fer els intercanvis amb el líquid sense escalfar.

  • Hi ha canvis en l’aspecte de l´orifici de sortida del catèter peritoneal, com envermelliment al voltant de l’orifici, dolor al tocar-lo o supuració per l’orifici. Acudeixi a l'hospital si va acompanyat de dolor abdominal o líquid tèrbol. Si no s’acompanya de dolor o líquid tèrbol, realitzar la cura de forma habitual i contactar amb el servei de nefrologia per a concertar cita i valorar l’orifici.
  • Hi ha fuita de líquid al voltant de l’orifici de sortida. També pot haver-hi fuita de líquid cap als genitals. Atureu els intercanvis, deixant l'abdomen buit. Després de valorar la fuita de líquid a l'hospital, es decidirà si pot continuar diàlisi amb cicladora o ha de descansar el peritoneu durant un temps i ha de realitzar hemodiàlisi durant aquest descans.
  • Hi ha drenatge peritoneal escàs o nul (restrenyiment, fibrina, desplaçament del catèter. etc.): si nota que el líquid surt molt lentament o no surt tot, o que hi ha fibrina (com una clara d’ou) flotant en el líquid peritoneal, posi's en contacte telefònic amb el Servei de Nefrologia. Si va restret, es solucionarà prenent un laxant tipus X-Prep. Augmentar el moviment de l'intestí i buidar-lo ajudarà al fet que el catèter funcioni millor. Valorar en el següent intercanvi. Si hi ha fibrina, haurà d'administrar heparina en el líquid de diàlisi de la forma que li van ensenyar.
  • Té problemes durant l’infusió i el drenatge (obstrucció del catèter per fibrina, restrenyiment, etc.): si el líquid ni entra ni surt o ho fa amb molta dificultat, i pot observar-se fibrina en el líquid, truqui al Servei de Nefrologia. Torni a comprovar el funcionament del catèter realitzant un altre intercanvi. Si va restret, prendre X-Prep. Si hi ha fibrina, afegir heparina a la bossa. Si tot i així persisteix, acudeixi a l'hospital.

Situacions en les quals no és necessari acudir a l'hospital

  • Si té problemes amb la cicladora. Si està al inici del tractament, torni a començar. En qualsevol altre punt, desconnecti-la, anoti paràmetres (valori si està buit o ple). Continui amb manual fins a l'endemà que es torni a connectar.