El trasplant renal

Arriba el dia

Arriba el dia

Si vostè està en llista de trasplant ha d'estar sempre localitzable. En el moment de la trucada se li comunicarà l'existència d'un possible donant compatible amb vostè i la possibilitat de rebre un trasplant. També se li comunicarà si vostè va com primer receptor o com reserva.

Hauria de dirigir-se al centre hospitalari el més aviat possible:

 • Agafi les seves pertinences bàsiques.
 • Mantingui la calma.
 • Escolti atentament les indicacions del metge que li realitzi la trucada.
 • No condueixi.
 • Si és possible vingui acompanyat.

Preoperatori

En arribar a la Unitat de TR (UTR), informarà de quan va realitzar l´ última sessió de HD (en cas d´ estar vostè en programa substitutiu), per si fos necessari realitzar una abans del TR.

Abans d´ entrar en quiròfan li realitzaran una sèrie de proves:

 • analítica general.
 • RX tòrax.
 • ECG.
 • visita anestèsia.
 • canalització via perifèrica.

Crossmatch o prova creuada

Es realitza abans de qualsevol TR i consisteix en barrejar sang del receptor amb cèl.lules del donant, amb la finalitat de comprovar si hi ha anticossos circulants citotòxics, que destruirien les cèl.lules vives del donant, que podrien desencadenar un rebuig hiperagut.

Si aquesta sang no destrueix les cèl.lules del donant, el crossmatch és negatiu, el trasplant es pot realitzar. Si el crossmatch és positiu no es pot dur a terme el trasplant.

El receptor ha de saber que en qualsevol moment fins i tot abans de la intervenció el TR es pot suspendre:

 • per crossmatch positiu.
 • erquè els metges considerin que no hi ha moltes garanties d'idoneïtat.
 • perquè l'òrgan no sigui vàlid per algun problema en l'extracció.
 • si vostè és “reserva”.

La intervenció

La intervenció té una durada mitjana aproximada de 3-4 hores. En un primer TR no s'extirpen els ronyons propis danyats, i s'afegeix el nou ronyó (fossa ilíaca dreta). Si és necessari l'extracció del ronyó malalt, el empelt es localitzarà en zona habitual del òrgan.

Postoperatori

Postoperatori

Després de la cirurgia vostè anirà a la UTR, on hi haurà personal mèdic i d'infermeria qualificat, amb experiència professional en aquesta especialitat.

Quan desperti de l'anestèsia:

 • Estarà monitoritzat (FR,FC,PA i Tª).
 • Portarà una VP per l'administració de medicació EV.
 • Portarà una SV per control estricte de la orina: quantitat i aspecte.
 • Portador de drenatge proper a la ferida quirúrgica que se li retirarà en uns dies.
 • És possible que el seu ronyó nou no funcioni d'immediat i precisi diàlisi fins que funcioni correctament.

Passades 24 hores de la intervenció, ja es podrà aixecar del llit i iniciar la ingesta sòlida. Una vegada trasplantat es recupera la capacitat de generar orina i els valors analítics s´ aniran normalitzant. En el postoperatori immediat, es realitzen anàlisis d'orina i sang periòdics per comprovar el correcte funcionament del nou ronyó.

En determinats casos el nefròleg pot sol·licitar exploracions complementàries:

 • RX
 • ecografies
 • biòpsies de ronyó
 • proves amb isòtops

La medicació inmunosupressora és clau per l'èxit del TR, en alguns casos s'inicia abans del TR i s'ajusta de manera individualitzada després del TR.

La majoria de pacients passades dues setmanes sense complicacions, poden rebre l'alta e iniciar els controls ambulatoris necessaris. Haurà de seguir estrictament les indicacions realitzades per l'equip mèdic i d'infermeria, i conèixer la importància de seguir estrictament el tractament inmunosupressor.
 

Complicacions postoperatòries

Rebuig

Resposta inflamatòria de l'organisme del receptor davant de l'òrgan trasplantat. L'òrgan trasplantat és reconegut com aliè, amb determinats immunosupressors es delimita la capacitat de l'organisme del receptor a atacar i destruir aquells elements que li són estranys.

Tipus de rebuig:

 • Hiperagut: a la taula d'operacions.
 • Agut: sobretot durant els tres primers mesos postrasplant encara que pot aparèixer en qualsevol moment.
 • Crònic: durant tota la vida del empelt (deteriorament lent i irreversible de la funció renal)

Infeccions

Els fàrmacs immunosupressors poden afavorir l'aparició d'infeccions oportunistes, ja que aquests pacients tenen les seves defenses disminuïdes

Elevació de la PA

Diabetis

Complicacions urològiques

A casa

A casa

Quan marxi d'alta, vostè passa a ser responsable absolut del seguiment de les pautes de TR. Haurà de portar l'informe d'alta al seu metge de capçalera, per informar del procés i de la medicació que està prenent. Així mateix, rebrà indicacions sobre els propers controls mèdics i analítics.

Cada dia ha d'anotar:

 • Pes en dejú.
 • Temperatura.
 • Diüresi.
 • Si és portador de FAVI o catèter peritoneal, haurà de seguir les mateixes cures que quan estava en diàlisi.
 • Davant de qualsevol dubte consultar amb el seu nefròleg o infermera de TR.

Com preparar la casa després d'un trasplant

 • Ventileu la casa sense vostè dins (evitar corrents d'aire).
 • Evitar estar en contacte a casa amb alguna persona si pateix una malaltia contagiosa (si és necessari utilitzi mascareta).
 • Eviti el tabac i no romangui al costat de persones que estiguin fumant.

Prevenció davant la infecció

 • Rentar-se les mans sovint.
 • Evitar persones amb refredats o altres infeccions.
 • Si presenta alguna ferida s'ha de rentar les mans abans i després de la cura.
 • Eviti en el possible el contacte amb animals, sobretot desconeguts.
 • No netejar gàbies ni peixeres.
 • Eviteu vacunes de virus vius.
 • Rentat de dents després de cada àpat.

Controls després del trasplant

Controls després del trasplant

Al principi seran molt freqüents però amb el temps, i depenent del seu estat s'aniran espaiant. Se li reailtzaran analítiques de sang i orina per comprovar el seu estat general, nivells de medicació i funcionament del ronyó. També es faran proves addicionals com ecografies o proves de medicina nuclear per tal d'objectivar com funciona el seu ronyó.

Si se sospita que el seu ronyó no funciona correctament o pot haver rebuig, se li pot demanar una biòpsia renal.

És possible que aparegui diabetis, degut a la medicació que pren, i pot ser irreversible i que necessiti insulina de per vida.

En cas que vostè sigui portador de FAVI, només s'indicarà el tancament quirúrgic si es dilata excessivament o ocasiona problemes de circulació sanguínia. En cas de ser portador de catèter peritoneal / catèter per hemodiàlisi aquest es retirarà passats uns mesos, i vostè mantindrà les mateixes cures i mesures d‘ higiene.

Es faran controls de la pressió arterial (PA) per evitar la hipertensió. La PA elevada és freqüent en el pacient trasplantat, de vegades és efecte secundari d'algun medicament o que el pacient sigui hipertens abans del trasplant. En tot cas, el seu metge adequarà el seu tractament.
 

Una tensió major de 140-150/90-95 mmHg és un element negatiu per a l‘òrgan trasplantat, es recomana:

 • dieta baixa en sal,
 • evitar obesitat,
 • evitar vida sedentària i estrès,
 • abandonar tabac, alcohol i estimulants.

Principals motius de consulta

 • Febre de 38, o febrícula (37º - 38º) de més de dos dies.
 • Tos amb expectoració.
 • Tos seca de més d'una setmana d'evolució.
 • Nàusees, vòmits i / o diarrees.
 • No pot prendre la medicació prescrita via oral (vòmits).
 • Dificultat respiratòria.
 • Intolerància a la medicació prescrita, dubtes amb les dosis a prendre.
 • Erupció o problemes de pell.
 • Molèsties en orinar o presència de sang en l'orina
 • Disminució de la quantitat d'orina.
 • Dolor o molèsties a la zona de la ferida quirúrgica.
 • Debilitat o mareig.
 • Retenció de líquid, presència d'edemes.
 • Elevació de la PA mantinguda.
 • Canvis en el seu estat de salut.
 • Necessitat de prendre algun medicament que no li ha enviat el seu metge de trasplant (analgèsic per dolor ...).
 • Modificació del seu tractament habitual per part d'un metge que no és el de trasplant.