Introducció a la diàlisi peritoneal

Diàlisi peritoneal

Què és la diàlisi peritoneal?

És un dels tractaments disponibles per a la Insuficiència Renal en la seva fase més avançada. Utilitza la membrana peritoneal (membrana que recobreix els òrgans de la cavitat abdominal) com a filtre per depurar els productes tòxics i l'aigua acumulats en excés en el nostre cos.

Com funciona la diàlisi peritoneal?

Mitjançant un tub flexible (catèter), col·locat en el seu abdomen, s'infon líquid dintre la cavitat abdominal. El líquid roman unes hores dins l'abdomen i durant aquest temps les toxines i aigua que sobren en el seu cos passen de la sang al líquid, a través de la membrana peritoneal. Passades unes hores de tractament es drena el líquid “brut” i s'infon un de nou.

Tipus de tractament amb diàlisi peritoneal

DPCA (Diàlisi Peritoneal Continua Ambulatòria)

 • Pot realitzar-la a qualsevol habitació neta de casa seva.
 • Pot fer-ho en el treball o estant de viatge.
 • Requereix entre 2 i 4 intercanvis diaris.
 • L’abdomen sempre estarà ple de líquid.

 

DPA (Diàlisi Peritoneal Automàtica)

 • Una màquina, anomenada cicladora, realitza els intercanvis mentre vostè dorm.
 • Cada dia, en ficar-se al llit, només ha de connectar-se i la màquina realitzarà el tractament.
 • El tractament sol durar unes 8-9 hores.
 • La màquina es pot transportar en una maleta.

Catèter peritoneal

Què és el catèter peritoneal?

És un tub flexible que es col·loca en l'abdomen, a l'altura del melic, amb una petita intervenció quirúrgica. Comunica la cavitat abdominal o peritoneu amb l'exterior. Fa possible connectar-se fàcilment a l'equip de bosses de líquid peritoneal per realitzar-se la diàlisi.

Col·locació del catèter

Qui el col·loca

 • El nefròleg per punció.
 • El cirurgià per laparoscòpia.

Preparació per a la intervenció

 • Ingrés la nit anterior.
 • Proves necessàries prèvies a qualsevol intervenció (radiografia, analítica, visita anestesiologia…).
 • Depenent del tipus d'intervenció, l'anestèsia serà local o general.

Postoperatori

 • Repòs absolut 24 hores.
 • Generalment, l’endemà podrà marxar cap a casa.
 • Un cop a casa haurà de fer repòs relatiu almenys 1 setmana més.
 • És possible que necessiti prendre laxants per evitar restrenyiment.

Cures per al catèter col·locat recentment

Fins a la cura complerta de la ferida de la intervenció (de 4 a 6 setmanes) ha de seguir les següents recomanacions:

 • No tocar l'apòsit, li realitzaran les cures a l'hospital de dia de nefrologia.
 • Vigilar que l'apòsit del catèter estigui net i sec (en cas contrari contactar amb l'equip de nefrologia).
 • Evitar fer esforços que augmentin la pressió en l'abdomen.
 • No dutxar-se ni banyar-se, haurà de rentar-se per parts per tal de no mullar el catèter.

Cura del catèter

Preparar l'habitació

 • Tancar portes i finestres.
 • Tancar aparells d’aire condicionat i ventiladors.
 • Mascareta per a vostè i per a totes les persones que estiguin dintre de l’habitació.

Preparar el material

 • Desinfectant de mans.
 • Gases.
 • Sèrum fisiològic.
 • Apòsit nou.
 • Esparadrap de rotllo.
   

 

 1. Posar-se la mascareta i retirar l'apòsit del catèter.
 2. Rentar-se les mans.
 3. Rentar bé l'orifici amb una gasa mullada en sèrum.
 4. Assecar-ho bé amb una altra gasa.
 5. Col·locar una gasa neta i seca en forma de corbata al voltant del catèter.
 6. Col·locar l’apòsit i fixar el catèter a la pell, amb una mica d'esparadrap per evitar "estrebades".

Recomanacions a l'ús del catèter

El catèter peritoneal es una porta oberta al seu abdomen i aquest pot contaminar-se causant infeccions. Per això cal tenir una sèrie de precaucions:

 • Mascareta i rentat/desinfecció de mans durant la connexió, desconnexió i al realitzar la cura.
 • Curar el orifici sempre que l’apòsit estigui brut o humit.
 • No treure les costres que pugui haver-hi al voltant de l’orifici (han de saltar soles).
 • Subjectar bé el catèter per evitar “estrebades”.
 • Evitar pressions sobre l’orifici de sortida (cinturons, roba ajustada…).
 • Evitar banys en banyera, piscines públiques i rius perquè l'aigua pot contenir bacteris.
 • Per a banys en el mar o en piscines privades s'utilitza una borsa per protegir al catèter.

Aprenentatge de la tècnica

Mentre duri la cicatrització de la ferida i de l’orifici del catèter, s’aprofita per realitzar l’entrenament de la tècnica. Serà infermeria qui faci la cura i manipuli el catèter fins que vostè estigui degudament capacitat / ada. Aquest període pot durar de 4 a 6 setmanes.

Concretament, es farà a l’Hospital de Dia de Nefrologia. Normalment es realitza 1 o 2 dos cops per setmana, amb l'ajuda de l'equip d’infermeria de diàlisi peritoneal i metges responsables del seu tractament.

L’equip de diàlisi peritoneal li ensenyarà tot el necessari per realitzar el tractament a casa seva (higiene, cures, com fer un intercanvi, registre de dades de la diàlisi, presa de pressió arterial, detecció de possibles complicacions…, etc.).

Un cop vostè i l’equip de professionals de diàlisi peritoneal considerin que està capacitat, podrà iniciar el tractament al seu domicili. A partir d’aquest moment, només haurà d’anar a l’Hospital de Dia de Diàlisi Peritoneal pels controls rutinaris (cada més i mig aproximadament).

Podrà contactar telefònicament amb l’equip de nefrologia, les 24h els 365 dies de l’any, davant qualsevol dubte o incidència.

Líquid de diàlisi

Què és el líquid de diàlisi?

El líquid de diàlisi es una solució estèril, com un sèrum. Conte:

 • alguns electròlits (clorur, sodi, magnesi y calci).
 • un agent osmòtic (generalment sucre), per ajudar a extreure aigua.
 • una substancia tampó (bicarbonat o lactat) per corregir l’acidosi que causa la insuficiència renal.

Hi ha de diferents tipus i composicions i de diferents cases comercials. El seu nefròleg valorarà quin líquid i quantes bosses ha d'usar al dia depenent dels resultats dels seus anàlisis.

Precaucions:

 • Comprovar que estem utilitzant la bossa correcta.
 • Si la bossa està trencada o caducada, canviar-la per una altra.
 • Si el líquid de la bossa té un aspecte diferent, llençar-la.
 • Guardar el material en un lloc sec i fora de la llum solar.