Presentació

La malaltia renal crònica representa tant al malalt com a la família / cuidadors principals un canvi important a la seva vida, amb dubtes envers a les cures necessàries per poder afrontar la malaltia de la millor manera possible i arribar a una acceptable qualitat de vida intentant que puguin aprendre a viure amb ella.

Amb el disseny d’aquesta guia volem donar tota la informació i eines de consulta necessàries per tal d’aumentar la seguretat, fomentar l’ autonomia del malalt i de la família / cuidadors principals, reforçar coneixements, així com minimitzar complicacions derivades tant de la seva malaltia com del tractament substitutiu renal al qual estigui adherit: hemodiàlisi, diàlisi peritoneal o transplantament renal, però sense pretendre substituir una de les funcions més importants de la nostra professió com és la educació directa al pacient.

Hem intentat elaborar una guia fàcilment comprensible, il·lustrativa a la que pugui accedir tothom les 24h del dia, i accessible de manera que qualsevol persona, independentment de les seves capacitats (persones cegues o amb deficiències visuals greus, miops, amb discapacitats motrius, entre d’altres), pugui accedir a tot el contingut. Properament també integrarem una bústia de consulta de manera que les respostes als possibles dubtes puguin ser compartides per tothom que accedeixi a la web.

Equip responsable de l'elaboració d'aquesta guia: Raquel Garcia Moreno, Carme Grau Pueyo, Carmen Moya Mejía, Laura Picazo López, Josefa Ramírez Vaca, Mónica Rico Torrents, infermeres de Diàlisi; Thaïs López Alba, metgessa adjunta del Servei de Nefrologia. Octubre de 2014.