Accessos vasculars

FAVI

FAVI

Consisteix en establir una unió anomenada anastomosis, entre una arteria i una vena superficial pel desenvolupament i punció d’aquesta última.

Recomanacions

 • Comprovar diàriament el funcionament de la fístula, palpant amb els dits la zona de l’anastomosis per sentir el murmuri de la fístula o thrill.
 • Evitar cops i comprimir el braç de la fístula (rellotge, roba molt ajustada, portar bossa de la compra, mobilitzar garrafes, embenats circulars o compressius...).
 • NO UTILITZAR el braç de la fístula per a realitzar anàlisis de sang o prendre la pressió arterial.

Cures bàsiques després de l'hemodiàlisi

 1. Retirar els apòsits/tirites a les 24 hores de la seva col·locació.
 2. Realitzar banys d’aigua tèbia amb sal en el braç de la fístula els dies que no vingui a hemodiàlisi.
 3. Aplicar un lleuger massatge circular a la zona de les puncions amb Thrombocid.
 4. Rentar el braç de la fístula amb aigua i sabó abans d’entrar a la sala d’HD.

Recordi: Sempre que vingui a l’hospital identifiqui el braç de la FAVI amb la polsera identificativa.

Empelt

Empelt

Es crea mitjançant la interposició d’un tub de plàstic en forma de “U” que es posa sota la pell per unir la arteria i la vena. Aquest es pot posar en el braç o a l’extremitat inferior.

És convenient tenir en compte les mateixes recomanacions, cures bàsiques i signes d’alarma davant d’un empelt que davant d’una FAVI.

BUTTONHOLE

BUTTONHOLE

Mètode de punció de la FAVI en un únic punt, amb el mateix angle i profunditat a cada sessió d’hemodiàlisi, creant un túnel subcutani que facilita la punció i minimitza les complicacions.

Es convenient tenir en compte les mateixes recomanacions, cures bàsiques i signes d’alarma davant d’un Buttonhole que davant d’una FAVI.

Catèter

Catèter

Consisteix en la inserció d’un dispositiu amb dues llums a una vena important, normalment jugular o femoral. Per una llum surt la sang, que es depura i torna neta per l’altre llum del catèter. Hi ha dos tipus de catèter segons la seva duració: transitori o permanent.

Recomanacions

 • No tocar mai l’apòsit del catèter.
 • Evitar que es mulli l’apòsit del catèter durant la higiene personal
 • No treure mai l’apòsit del catèter.

Recordi: L’apòsit del catèter ha de romandre sempre tancat, sec i net. Per qualsevol manipulació ha de consultar amb infermeria de nefrologia.

Contactar en cas d’emergència si apareix:

FAVI O EMPELT

 • Sagnat important de la fístula o empelt després de realitzar compressió suau amb una mocador o una gassa neta durant 30 minuts.
 • Sempre que aparegui algun d’aquests símptomes de manera brusca en el braç de la fístula:
  • Dolor o inflamació important.
  • Disminució de la sensibilitat en el braç o mà de la fístula.
  • Qualsevol signe d’infecció: calor, envermelliment, supuració, dolor, enduriment...
 • Davant la sospita de que la fístula ha deixat de funcionar.

CATÈTER

 • Sagnat important a través de l’apòsit del catèter.
 • Dolor intens d’aparició sobtada a la zona del catèter.
 • Febre i malestar general (calfreds...).
 • Caiguda de l’apòsit del catèter o necessitat de canviar-ho (moll, brut).