Introducció a l'hemodiàlisi


 

L’aparell urinari està format pels ronyons, els urèters, la bufeta urinària i la uretra. Els ronyons són dos òrgans bessons situats en la part mitja de l’esquena per sobre de la cintura.

Les principals funcions dels ronyons són:

  • Eliminar de la sang les toxines de l’organisme.
  • Regular la quantitat d’aigua i electròlits.
  • Contribuir en el control de la TA.
  • Controlar el metabolisme del calci i del fòsfor, i de la vitamina D.
  • Produeixen hormones com la eritropoetina.

Quan els ronyons deixen de funcionar total o parcialment diem que la persona es troba en Insuficiència renal. Si aquesta persisteix en el temps i no es considera reversible parlem de Insuficiència Renal Crònica.
 

Hemodiàlisi

L’hemodiàlisi és una teràpia de substitució renal, que té com a finalitat reemplaçar la funció dels ronyons. Consisteix en extreure la sang de l’organisme a través d’un accés vascular i traspassar-la a un dialitzador o filtre, pel qual passa la sang per un dels compartiments i per una altra banda el líquid de diàlisis, separats per una membrana semipermeable.