Com funciona el Programa?

El Programa s’adreça a homes i dones de 50 i 69 anys amb tarjeta sanitària, i consisteix a fer-se, cada dos anys, una prova senzilla i còmoda a casa per detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista.

 • Quan el Programa arribi al seu municipi o àrea, segons el calendari establert, tota la població diana rep al seu domicili una carta, juntament amb un tríptic informatiu i un llistat de farmàcies de la seva zona.
 • Han de portar aquesta carta a alguna de les farmàcies del llistat perquè li donin la prova i les instruccions per a realitzar-la.
 • Una vegada feta la prova, s’ha de retornar a la farmàcia. Els resultats de la prova li seran comunicats per carta o per telèfon.
 • És important participar en el Programa en els terminis establertes per a cada municipi o àrea, i que s'indiquen a la carta.
   

Aspectes importants sobre la prova

 • No realitzar la prova si presenta hemorroides sagnants o menstruació fins que no hagin transcorregut 3 dies seguits sense pèrdues de sang.
 • Evitar la contaminació de la femta amb orina.
 • No és necessari estar en dejú ni seguir cap dieta abans de la realització de la prova.
 • Prendre medicació no interfereix en la realització de la prova.
 • No ingerir el líquid del tub. Si el líquid entra en contacte amb els ulls, la boca o la pell, esbandir amb aigua abundant i, si és necessari, consultar al metge o farmacèutic.
 • Comunicar la pèrdua de la prova o qualsevol entrebanc que hagi sorgit durant la realització de la mateixa al farmacèutic, qui li dirà com cal actuar, o bé trucar directament a l'Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer.
   

Abans d'anar a la farmàcia, és important contactar amb l'Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer si presenta:

 1. Malaltia del còlon o recte (budell gros) ja diagnosticada, tractada o en seguiment, més concretament càncer colorectal, adenoma colorectal o malaltia inflamatòria intestinal.
 2. Colectomia total (extirpació del còlon).
 3. Colonoscòpia realitzada en els últims 5 anys.
 4. Símptomes digestius (sang en les deposicions, diarrea, estrenyiment, dolor abdominal...) no estudiats. L’estudi dels símptomes els ha de fer un metge que ha de visitar al pacient i determinar les proves diagnòstiques més adients en cada situació.
 5. Algun familiar diagnosticat amb:
 • Història familiar de poliposi adenomatosa familiar o altres síndromes polipòsiques;
 • Història de càncer colorectal hereditari no associat a poliposi (síndrome de Lynch);
 • Dos o més familiars de primer grau (pares, fills i germans) amb càncer colorectal o bé algun familiar de primer grau (pares, fills i germans) amb càncer colorectal diagnosticat abans dels 60 anys d’edat.

Tríptic del Programa

Contacte