Presentació

L’Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer (OTC) del Parc Taulí, formada per un equip de professionals de diferents disciplines, és l'estructura encarregada de coordinar diferents activitats de prevenció, de docència i d'investigació en relació a malalties cròniques com el càncer. Concretament, coordina dos programes poblacionals: el Programa de detecció precoç de càncer de mama, adreçat a les dones dels municipis de l’àrea de referència del Parc Taulí, i el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte, dirigit als ciutadans de tota la comarca del Vallès Occidental.

El nostre agraïment a les entitats i ciutadans que col·laboren en les nostres activitats.

 

Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer