Estructura organitzativa


Organigrama


Àmbit assistencial

Direcció Assistencial i Serveis Transversals

Direcció Infermera

 • Cures d'Infermeria
 • Àrea de Treball Social i Voluntariat

Àrea de Salut Mental

 • Adults, Infància i Adolescència

Àrea d'Especialitats Mèdiques

 • Aparell Digestiu
 • Cardiologia
 • Dermatologia
 • Endocrinologia i Nutrició
 • Hematologia i Hematoteràpia
 • Hospitalització Domiciliària
 • Malalties Infeccioses
 • Medicina Interna
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Oncologia
 • Pneumologia
 • Reumatologia

Àrea d'Especialitats Quirúrgiques

 • Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor
 • Angiologia i Cirurgia Vascular
 • Cirurgia General i Digestiva
 • Cirurgia Maxil·lofacial
 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 • Cirurgia Plàstica (reconstruccions mamàries)
 • Cirurgia Toràcica
 • Neurocirurgia
 • Oftalmologia
 • Otorinolaringologia
 • Urologia

Àrea d'Atenció a la Dona i a l'Infant

 • Cirurgia Pediàtrica
 • Ginecologia i Obstetrícia
 • Medicina Pediàtrica

Àrea Sociosanitària

 • Convalescència
 • Geriatria
 • Pal·liació
 • PADES
 • PCC/UGA

Gestió de Pacients i Atenció Ciutadana

 • Acollida i Programació
 • Atenció Ciutadana
 • Atenció religiosa
 • Transport Sanitari

Serveis transversals

 • Atenció Primària
 • Diagnòstic per la Imatge
 • Farmàcia
 • Laboratori
 • Medicina Intensiva - Àrea de Crítics
 • Medicina Nuclear
 • Patologia
 • Medicina Física i Rehabilitació
 • Urgències

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis

 • Allotjaments residencials
 • Apartaments
 • Centre d'Activitats Diürnes
 • Club
 • Taulí Aprop
 • Serveis complementaris

Atenció a la Dependència Parc Taulí

 • Serveis de Valoració de la Dependència (SEVAD)
 • Centre d'Atenció al Discapacitat (CAD)

Àmbits de gestió

Economia i Serveis

 • Administració de Comptabilitat
 • Comptabilitat de Costos
 • Compres
 • Facturació i Gestió de Cobraments
 • Serveis Generals

Recursos Humans

 • Professionals
 • Formació

Organització Digital

 • Informàtica i comunicacions
 • Suport i instal·lacions

Àmbits no assistencials transversals

Àrea Jurídica

Unitat d'Anàlisi i Estratègia

Protecció de Dades

Consell Professional

Comitès institucionals

 • Competències Professionals (CICP)
 • Docència (CID)
 • Història Clínica Electrònica i Documentació Hospitalària (CHCE-DH)
 • Ètica Assistencial (CEA)
 • Farmacoterapèutica (CIFT)
 • Formació (CIF)
 • Guies Clíniques (CIGC)
 • Infeccions (CII)
 • Millora de la Pràctica Clínica (CIMPC)
 • Mortalitat (CIM)
 • Recerca i Innovació (CIRI)

Docència

 • Docència de Pregrau
 • Docència de Grau - Unitat Docent Parc Taulí UAB
 • Docència de Postgrau
 • Simulació Parc Taulí

Recerca i Innovació

Comunicació i Multimèdia

 • Redacció i Gabinet de Premsa
 • Intranet i web
 • Fotografia i Multimèdia
 • Publicacions
 • Imatge Corporativa
 • Relacions Institucionals
 • Protocol
 • Art Taulí