Mesures excepcionals que afecten a pacients, familiars i/o acompanyants del Parc Taulí

Aquesta informació es mantindrà actualitzada diàriament

En compliment de les mesures decretades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya davant la situació extraordinària en què ens trobem, al Parc Taulí es mantenen activades les següents mesures excepcionals, que afecten els pacients i els seus familiars i acompanyants:

Accessos i visites als pacients ingressats

 • Com a norma general, queden totalment restringides les visites als pacients ingressats a les diferents àrees del Parc Taulí (Urgències, Hospitalització, UCI...).

 • En el cas d'hospitalització d'infants, i dels parts, es permet l'accés d'un únic familiar.

 • En situacions de final de vida, també es facilitarà l'acompanyament de familiars.

 • Només podran accedir als diferents edificis:

- Els pacients que tinguin una visita, tractament o ingrés programat i confirmat.
- Els pacients del Servei d’Oncologia.
- Els visitants autoritzats.

 • Si vostè es troba malament, no vingui a l’hospital com acompanyant.

Comunicació amb les famílies

 • Si teniu un familiar ingressat, es garantirà que pugueu mantenir el contacte entre vosaltres. Si el pacient no es pot comunicar per si mateix, comptarà amb l'ajuda dels professionals de Treball Social.
 • Cada dia rebreu una trucada on us informarem de l'estat i evolució del vostre familiar ingressat.

Visites i proves programades
(Hospital, UDIAT, Salut Mental, CDIAP i visites especialistes CAP Sant Fèlix i CAP Cerdanyola-Ripollet)

Inici progressiu de l'activitat ambulatòria

Es contactarà amb tots els pacients que tenen hora concertada, a fi de confirmar-li la modalitat amb la qual es realitzarà la seva visita:

 • Si la vostra visita és de caràcter presencial, rebreu una trucada o un sms per confirmar-vos la data i l'hora.
 • Si la vostra visita és de caràcter telefònic, rebreu un SMS notificant-vos el dia i la franja horària en la qual l’hospital contactarà amb vosaltres. El metge us trucarà el dia previst (sempre que es pugui, coincidirà amb el dia que teníeu inicialment concertat). És possible que la trucada es realitzi uns dies abans o després del dia que li hem notificat per sms.

En cas de no rebre cap notificació, no acudiu al centre. La vostra visita o exploració es reprogramarà i rebreu una notificació el més aviat possible amb la nova data.

Indicacions per assistir a visites i proves

Si ha rebut notificació que la seva visita es manté en format presencial, haurà de seguir les següents indicacions per assistir-hi.

 • No acudeixi a l’hospital si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19.
 • Per accedir al recinte hospitalari els pacients hauran d'utilitzar una mascareta.
 • Només es permet un acompanyant per persona, si fos necessari. Els pacients joves i autònoms haurien de valorar la possibilitat de venir sense acompanyant. Els pacients amb una condició clínica que no ho permeti o que s’hagin de sotmetre a procediments (intervencionisme, exploracions amb contrast,...) haurien de venir acompanyats per una persona no simptomàtica.
 • És important ser puntuals per evitar la saturació de pacients a la sala d’espera: no acudeixi a les visites amb antelació superior a 15 minuts. En aquest sentit, no s’expediran tiquets que acreditin la seva assistència abans d’aquest moment.
 • Quan accedeixi a l’hospital, renti’s les mans a la zona habilitada a l’entrada del centre.
 • Recordi respectar la distància de seguretat de 2 metres amb els altres.
 • Tingui a mà la targeta sanitària.
 • Utilitzi les escales preferentment.
 • Si ha de fer servir l’ascensor, aquest serà d’ús individual.
 • Procuri tenir una bona higiene respiratòria al tossir o esternudar.
   

A ONCOLOGIA:

 • Es manté l’activitat de tractaments de l’Hospital de Dia d’Oncologia.

 • Els professionals del Servei d’Oncologia procuraran fer, telefònicament, totes les visites de control que no requereixin la presència del pacient.

 • Es mantenen les visites de pacients amb tractaments actius, que no rebran cap trucada de confirmació de visita i podran venir directament.

Hospital de Sabadell

Activitat quirúrgica

 • Estan cancel·lades totes les intervencions quirúrgiques programades, a excepció de la cirurgia oncològica urgent i les urgències.
 • Les intervencions cancel·lades es tornaran a programar tan aviat com sigui possible. No cal trucar.

Farmàcia hospitalària

 • Des del 30 de març, el Servei de Farmàcia del Parc Taulí està dispensant la medicació hospitalària a domicili, per respectar el confinament i evitar desplaçaments de pacients immunodeprimits, amb malalties greus o dificultat de moviment. Entre el 30 de març i l'11 de maig, aquesta dispensació ha estat possible gràcies a la col·laboració dels ajuntaments dels municipis de la nostra àrea de refèrència. A partir del 12 de maig, es manté el mateix servei de dispensació a domiclii gràcies als fons solidaris de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que ofereix el servei mitjançant l'agència de transports DHL. 

Sala de parts

 • Tant les sales de parts com la planta d’hospitalitació obstètrica es mantenen allunyades d'altres àrees amb pacients amb patologia respiratòria. Es preveu alta precoç a les 12-24 hores en cas de complir criteris. Es realitzarà una visita domiciliària per la llevadora en les primeres 24 hores.
 • En el cas dels parts, es permet l'accés d'un únic familiar.

Pediatria

 • Nova ubicació de les Urgències del Servei de Pediatria:  fins a nou avís, s’ubicaran a l'espai habitual de l’Hospital de Dia de Digestiu,a la Planta Baixa de l’edifici Taulí. L’accés serà per la porta d'Urgències.
 • En el cas d'hospitalització d'infants, es permet l'accés d'un únic familiar.

Albada Centre Sociosanitari

 • Està restringit l’accés de les visites a les àrees d’hospitalització de Psicogeriatria, Geriatria i Convalescència a una persona per pacient ingressat. Es demana responsabilitat en el compliment d’aquesta mesura.
 • Només es contemplen excepcions a aquesta mesura a la Unitat de Pal·liatius.

Sabadell Gent Gran

 • Estan totalment restringides les visites als residents.
 • Es manté una comunicació diària, via correu electrònic, amb les famílies, per a informació de l’evolució de la situació i de la seva afectació en el centre.
 • Es realitza una trucada diària als familiars dels pacients afectats per la COVID-19.
 • Es fa una videotrucada setmanal a totes les famílies, perquè puguin mantenir la comunicació amb el seu familiar, a excepció dels residents que ja tenen mitjans propis per fer-ho.
 • Les famílies poden trucar igualment al centre per informar-se de l’estat del seu familiar.
 • L’activitat del Centre de Dia es manté suspesa.

Atenció a la Dependència

 • No es fan valoracions de dependència ni de discapacitat.

CAP Can Rull

 • Es demana que abans d’acudir al CAP es truqui per telèfon per poder fer un cribratge clínic previ.
 • Tota l’activitat programada s’està fent telefònicament a excepció d’allò que, a criteri dels professionals, requereixi la presència del pacient al centre.
 • L’atenció pediàtrica s’ha traslladat al CAP Concòrdia.
 • Tots els tràmits burocràtics també es resol telefònicament.

Donació de sang

 • S'ha suspès la campanya de donació de sang al Parc Taulí fins a nou avís. Podeu donar sang a algun dels llocs que sí estan habilitats i que trobareu al següent formulari del Banc de Sang i Teixits