© velusariot / Fotolia

Cures al nadó

Cures a la sala de parts

 • Evitar la pèrdua de calor. Per això es tapa al nadó amb una manta escalfada i se li col·loca un gorret.
 • Pinçament del cordó umbilical.
 • Donació de sang de cordó umbilical.
 • Contacte pell amb pell.
 • Inici de la lactància materna.
 • Pes, talla i mesura del perímetre cranial del nadó.
 • Prevenció de la malaltia hemorràgica del nounat amb l’administració d’1 ml de vitamina K intramuscular.
 • Prevenció de la conjuntivitis del nounat amb l’administració de pomada oftàlmica d’eritromicina.

Cures a la planta d'hospitalització

 • Cura del cordó umbilical.
 • Bany del nadó.
 • Valoració completa per part dels pediatres de l’hospital.
 • Suport a l’alletament per part del personal d'infermeria i d'una llevadora experta en lactància materna.
 • Assessorament a l’alta.

Punts bàsics

Respectar les preferències dels pares.

Mínima interferència en l’adaptació del nadó fora de l’úter.

Facilitar i promoure el vincle mare-fill.

No separar el nadó de la seva mare, excepte que el seu benestar ho requereixi.

Promocionar, fomentar i recolzar la lactància materna.

Aconsellar els pares sobre les cures del nadó i la vigilància dels signes d’alarma.